lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Håll koll på detta inför fredagens rapporter

Publicerad: 25 april 2019, 12:34

Foto: istockphoto

Även om fredagen inte bjuder på lika många rapporter som under ”supertorsdagen” kommer ett antal jättar med rapporter. Bland tungviktarna finns till exempel Intrum, Electrolux, SCA, Autoliv och Trelleborg.


Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt


Rapporter fredag 26 april:

Hembla (kl 7.00)
Intrum (kl 7.00)
Kungsleden (kl 7.00)
Pandox (kl 7.00)
Gränges (kl 7.30)
Klövern (kl 7.30)
Saab (kl 7.30)
Skanska (kl 7.30)
Tobii (kl 7.30)
Thule (kl 7.45)
Alimak (kl 8.00)
Astra Zeneca (kl 8.00)
Cloetta (kl 8.00)
Dometic (kl 8.00)
Electrolux (kl 8.00)
Eltel (kl 8.00)
Gunnebo (kl 8.00)
JM (kl 8.00)
Kinnevik (kl 8.00)
SCA (ca kl 8.00)
Addnode (kl 8.30)
Knowit (kl 8.30)
Lifco (kl 11.00)
Autoliv (kl 12.00)
Hexpol (kl 12.00)
Trelleborg (kl 13.00)
Karo Pharma

Intrum kl 0700: Risk för tillfälligt bakslag

Fredagens första tungviktare är Intrum som kan ha haft ett svagt 1 kvartal. I alla fall om man ska tro Nordea som spår att svaga säsongsmönster och en negativ tillväxt för den spanska verksamheten kan leda till ett tillfälligt bakslag för kredithanteringsbolaget Intrum.

Nordea lyfter fram att deras förväntan för det gångna kvartalet ligger ”cirka 6 procent under konsensus”, framgår det av ett morgonbrev häromveckan.

Samtidigt är ett p/e-tal omkring 10 för årets förväntade resultat inte utmanande, men ”Intrum handlas nu i linje med det historiska snittet med en premiumvärdering mot sektorn på 10 procent”, heter det vidare.

Nordea framhåller samtidigt att, undantaget risken för det tillfälliga bakslaget i närtid, Intrum kan tänkas visa upp ”en stark tillväxt i samband med integrationen av Intesa”.

Dometic kl. 0800: Fortsatt press från amerikansk RV-marknad

Svag utvecklingen på den amerikanska marknaden för fritidsfordon väntas dämpa den organiska tillväxten. Samtidigt ligger en stabil utveckling från övriga regioner i korten.

Så lyder den sammantagna förväntansbilden i analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av inför Dometics rapport för det första kvartalet 2019.

”Vi tror att huvudfokus kommer att vara på tillståndet i rv-marknaden och bolagets förmåga att kompensera för den svagheten genom prishöjningar och kostnadsbesparingar”, skriver Morgan Stanley i en kommentar inför rapporten.

Den inbromsning i försäljning av husbilar och husvagnar (rv) på den amerikanska marknadens som inleddes under förra året har fortsatt under årets två första månader.

I januari minskade RV-marknaden med 40 procent jämfört med samma månad föregående år och i mars minskade marknaden med drygt 15 procent.

Pareto skriver i en analys att de räknar med att det första kvartalet kommer att tyngas av den svaga USA-marknaden, men att leveranserna kommer att förbättras från och med det andra kvartalet.

I det fjärde kvartalet överraskade Emea med en organisk tillväxt på 8 procent, och både Pareto och Morgan Stanley räknar med en stabil utveckling i regionen för det första kvartalet. Dock spår Pareto att säsongseffekter i det nyligen förvärvade Kampa kommer att pressa marginalen i Emea, medan Morgan Stanley räknar med en viss marginalexpansion till följd av prisökningar och besparingsinitiativ.

För det första kvartalet väntas ett rörelseresultat på 635 miljoner kronor enligt en sammanställning av 4 analytikers prognoser från Infront Data. Det kan jämföras med 638 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen väntas uppgå till 4,7 miljarder kronor, motsvarande en försäljningstillväxt på 6,2 procent, varav den organiska tillväxten väntas bli -3,6 procent.

Rörelsemarginalen spås bli 1,5 procent. I samband med bokslutskommunikén för 2018 lämnade bolaget en uppskattning om en rörelsemarginal på cirka 15 procent för helåret 2019.

Electrolux kl 08: Prisökningar och svagt Nordamerika i fokus

En trög start på året i Nordamerika väntas och implementering av prisökningar kommer att synas när Electrolux redovisar resultat för det första kvartalet.

Det framgår av analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Under årets första kvartal har leveranserna av de sex största vitvarukategorierna i USA, AHAM 6, minskat med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

I samband med kapitalmarknadsdagen i slutet av mars upprepade dock bolaget sina utsikter om en ”stabil till något negativ” marknadsefterfrågan i Nordamerika.

Vd Jonas Samuelsson sade då till Nyhetsbyrån Direkt att de långsiktiga makroekonomiska faktorerna fortfarande pekade på en stark utveckling i Nordamerika, och att den tröga starten kan vara en effekt av bland annat höjda priserna till följd av ökade importtullar, något som gör att många väntar med inköpen.

”Vi räknar med en försiktig start på 2019 sett till organisk tillväxt, med trenden fortfarande dämpad från svaghet på den nordamerikanska marknaden”, skriver Morgan Stanley i en analys och får medhåll av Credit Suisse som även lyfter fram den negativa effekten från varuhuskedjan Sears rekonstruktion.

Under 2018 genomförde bolaget prisökningar på flera marknader för att kompensera för råvaru- och valutamotvindar, ett arbeta som fortsatt under inledningen av 2019.

”Hittills har prisökningarna gått igenom, men vi bevakar utvecklingen noga”, skrivet JP Morgan i en kommentar inför kvartalsrapporten.

Även Morgan Stanley räknar med ett ”betydande momentum” från pris och mix och menar att det är ett rimligt antagande baserat på bolagets senaste kommentarer.

För det första kvartalet väntas ett rörelseresultat, med omstruktureringskostnader på dryg 1 miljard från Nordamerika och Latinamerika inräknade, på 221 miljoner kronor för årets första kvartal enligt en sammanställning av tolv analytikers prognoser som Infront Data gjort. Det kan jämföras med 764 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen väntas uppgå till 29,5 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 5,8 procent för det första kvartalet.

SCA kl. 0800: Ny fabrik i fokus

Lägre försäljningspriser för flera av skogskoncernen SCA:s produkter väntas ha påverkat resultatet negativt i det första kvartalet. I motsatt riktning verkar dock valutakursutvecklingen och ökad produktion vid den nya massafabriken i Östrand.

I fokus för intresset står just hur Östrandinvesteringen framskrider.

”Även om priserna har gått ned något för massa, kraftliner och sågade trävaror i början av 2019, har den svenska kronan fortsatt att försvagas”, påminner SEB om i en analysuppdatering inför delårsrapporten.

Investeringen i Östrand väntas landa på knappt 8 miljarder kronor, med avsikt att fördubbla massaproduktionen vid anläggningen. Produktion inleddes i juni 2018 och hittills har driftsättningen i stort sett följt plan. År 2020 beräknas bli det första året med full produktion, motsvarande 900.000 ton.

”Vi fokuserar i första hand på upprampningen av Östrand, liksom på eventuella kommenterar om massamarknaden”, skriver Pareto Securities.

Massapriserna nådde rekordnivåer i fjol med priser för nordisk barrsulfatmassa kring 1.230 dollar per ton. Sedan dess har köparna fått en viss lindring och i dagsläget kostar ett ton NBSK-massa i storleksordningen 1.070 dollar.

Om massapriserna har gått ned i dollar räknat, har valutakursutvecklingen alltså mildrat nedgången. En dollar var vid årsskiftet värd omkring 8:85 kronor, för att under mars ha stigit till cirka 9:30 kronor i genomsnitt.

Enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser väntas i snitt ett justerat ebitda-resultat om 1.486 miljoner kronor (1.175). Försäljningen väntas uppgå till 5.047 miljoner (4.400) och den justerade ebitda-marginalen därmed till 29,4 procent (26,7).

Autoliv kl 12: Lägre bilförsäljning kan tynga kvartalet

För bilsäkerhetsjätten Autoliv väntas det första kvartalet ha varit tufft sedan bilproduktionen i både Kina och Europa minskat mer än tidigare väntat.

För Autolivs del innebär detta att bolaget inte lär nå upp till takten i sina helårsprognoser, varför en nedrevidering inte är omöjlig, menar analytiker vars analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

På den positiva sidan noteras dock att bolaget, mot bakgrund av de senaste årens starka orderingång på passiva säkerhetsprodukter, bör klara sig väsentligt bättre än marknaden i övrigt.

”Vi tror att det första kvartalet kommer att visa sig vara mer utmanande än tidigare väntat, och vi tror att konsensusestimaten kommer att behöva revideras ned för 2019/2020”, skriver RBC Capital Markets inför rapporten.

Enligt SEB minskade bilproduktionen globalt med 7 procent i det första kvartalet jämfört med samma period i fjol. I det fjärde kvartalet 2018 var nedgången 6 procent.

I Kina uppges produktionen ha minskat med 18 procent i det första kvartalet, en ökning av nedgångstakten från de -16 procent som rapporterats för föregående kvartal.

Därtill väntas strejker och löneinflation i Mexiko, där Autoliv har en stor del av sin produktion, sätta tryck på kostnadssidan.

Autoliv spådde i samband med bokslutsrapporten att den organiska försäljningen för helåret 2019 skulle öka med cirka 5 procent, medan den totala försäljningen antogs stiga 4 procent. Den justerade rörelsemarginalen väntades landa på cirka 10,5 procent.

Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser är det dock få som tror att Autoliv ska nå ända fram.

För det första kvartalet spås i snitt en organisk tillväxt om 1,5 procent och en justerad rörelsemarginal om 9,7 procent. För helåret 2019 väntas i snitt en organisk tillväxt om 4,2 procent och en justerad rörelsemarginal på 10,3 procent.

Autoliv tog i samband med bokslutet bort tidpunkten, 2020, för målet om en försäljning överstigande 10 miljarder dollar. Målet behölls, men utan angivande av tidpunkt.

”Vi tror att tillväxtmålet kan skjutas framåt med två år eller mer”, skriver RBC, som dock inte tror att en ny tidpunkt kommer att fastslås förrän senare i år.

Handelsbanken Capital Markets är mer optimistisk och tror att målet kan komma att nås redan 2021.

Enligt Infront Datas sammanställning väntas ett justerat rörelseresultat om 213 miljoner dollar (245) och en försäljning på 2.204 miljoner dollar (2.241) för det första kvartalet.

Trelleborg kl 13: Organisk tillväxt i fokus

Industrikoncernen Trelleborg står inför en kvartalsrapport som kan vara den sista under 2019 då positiv organisk tillväxt redovisas. Avtagande global ekonomisk tillväxt och ökade kostnader för insatsvaror är förklaringen.

”Makroindikatorerna har försämrats ytterligare sedan vår senaste estimatuppdatering i mitten av februari”, konstaterade Kepler Cheuvreux i en analysuppdatering tidigt i april.

Analytikerkollegorna på SEB är också försiktiga inför rapporten.

”Vi tror att det första kvartalet blir ytterligare ett med blandade resultat för gruppen”, skriver banken.

Den organiska tillväxten väntas i genomsnitt uppgå till 1,1 procent (4,0), enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser. I det fjärde kvartalet i fjol uppgick tillväxten organiskt till 2 procent. Någon ökning spås alltså inte i närtid.

”Vi väntar oss att Trelleborg kommer att visa negativ organisk tillväxt 2019”, skriver Pareto Securities, som tror på negativa siffror for kvartal två till och med fyra i år.

En svagare makroekonomisk omgivning innebär också ett ökat tryck på marginalerna, konstaterar flera analytiker. Enligt Infront Datas sammanställning väntas bolagets justerade ebita-marginal minska till 13,8 procent från 15,1 procent samma kvartal för ett år sedan. Samtliga fem affärsområden spås i snitt rapportera lägre marginaler än i fjol.

Trelleborg spådde i samband med bokslutsrapporten en efterfrågan för det första kvartalet i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Enligt Infront Datas snittprognos väntas ett justerat ebita-resultat om 1.281 miljoner kronor (1.291) och en försäljning om 9.295 miljoner (8.577).

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera