lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Få koll inför rapportperiodens supertorsdag

Publicerad: 24 april 2019, 13:35

Foto: istockphoto

Torsdag innebär den mest intensiva dagen under denna rapportperiod. Runt 50 av Stockholmsbörsens bolag rapporterar. Bland dessa finns Essity, Swedbank, Telia, SSAB, SKF och Assa Abloy för att nämna några.


Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt


Rapporter torsdagen den 25 april:

Axfood (kl 7.00)
Bygghemma (kl 7.00)
Essity (kl 7.00)
New Wave (kl 7.00)
Nokia (kl 7.00)
Swedbank (kl 7.00)
Telia (kl 7.00)
TF Bank (kl 7.00)
Tieto (kl 7.00)
Haldex (kl 7.20)
Ahlstrom-Munksjö (kl 7.30)
Bonava (kl 7.30)
Bufab (kl 7.30)
Edgeware (kl 7.30)
Evolution Gaming (kl 7.30)
HIQ (kl 7.30)
Magnolia Bostad (kl 7.30)
Net Ent (kl 7.30)
SSAB (kl 7.30)
Wihlborgs (kl 7.30)
BE Group (kl 7.45)
Inwido (kl 7.45)
AQ Group (kl 8.00)
Assa Abloy (kl 8.00)
Ework (kl 8.00)
Handicare (kl 8.00)
HMS Networks (kl 8.00)
Mycronic (kl 8.00)
Platzer (kl 8.00)
Proact (kl 8.00)
SKF (kl 8.00)
Sobi (kl 8.00)
Collector (kl 8.15)
Active Biotech (kl 8.30)
Bure (kl 8.30)
Eolus Vind (kl 8.30)
Note (kl 8.30)
Pricer (kl 8.30)
Sensys Gatso (kl 8.30)
Stora Enso (kl 8.30)
Svedbergs (kl 8.30)
Trention (kl 8.30)
Formpipe (kl 8.45)
Net Insight (kl 8.45)
HIQ (kl 9.00)
Atlas Copco (ca kl 11.00)
Indutrade (kl 12.00)
Lammhults (kl 13.00)
Swedol (kl 13.00)
Bulten (kl 13.30)
Concordia (kl 14.00)
Catena (kl 14.45)
Dedicare (kl 15.00)
Loomis (kl 18.00)
Fast Partner (lunchtid)
Immunicum
Malmbergs (lunchtid)
NAXS

Källa: Direkt

Essity klocka 0700: Kostnader och marginaler i fokus

Hygien- och hälsojätten Essity, vars resultat för det fjärde kvartalet slog både bolagets egna och marknadens förväntningar, står inför ännu en stark rapport, även om det första kvartalet är säsongsmässigt svagt.

Viss resultathjälp erhålls på ebita-nivå från de nya IFRS 16-reglerna. I motsatt riktning verkar ökade kostnader.

”Vi väntar oss ett mindre bakslag för ebita-marginalutvecklingen i det första kvartalet, i huvudsak till följd av ökade allmänna kostnader (SG&A)”, skriver Pareto Securities i en analysuppdatering, i vilken mäklarfirman också spår en återgång till ökade marginaler under det andra kvartalet.

Att det fjärde kvartalet blev så starkt hänger bland annat samman med att bolagets höjningar av försäljningspriserna slog igenom tidigare än väntat, samtidigt som kostnaden för insatsvaror – i synnerhet massa – vände ned. En tydligare effekt av lägre massapriser väntas dock först senare under året.

Sedan sommaren 2018 har NBSK-massan backat från som högst cirka 1.230 dollar per ton till omkring 1.070 dollar i dagsläget. Dock har den svenska kronan försvagats mot dollarn, vilket delvis motverkar effekten av prisnedgången.

Bakom den starka fjolårsavslutningen låg också att de pågående effektiviseringsåtgärderna bitit snabbare än planerat. Essity aviserade under fjolåret ett nytt sparprogram med avsikt att minska kostnaderna med 900 miljoner kronor årligen. I samband med bokslutsrapporten framkom att årstakten vid utgången av 2018 uppgick till 150 miljoner kronor.

Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.150 miljoner kronor för det första kvartalet (3.119) och en justerad ebita-marginal om 10,5 procent (11,1).

Den organiska tillväxten, som uppgick till 3,3 procent i det fjärde kvartalet, väntas nu landa på 2,6 procent (3).

Swedbank klockan 0700: Stabil verksamhet skyms bakom penningtvättshärvan

Storbanken Swedbanks operationella verksamhet är stabil och rullar på som vanligt i skymundan av penningtvättshärvan i Baltikum. Det framgår i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför torsdagsmorgonens kvartalsrapport.

Enligt Infront Datas snittestimat, utifrån 16 analytikers prognoser, väntas Swedbank redovisa totala intäkter om 10.857 miljoner kronor för det första kvartalet (10.685) samt ett rörelseresultat om 6.091 miljoner kronor (6.389).

”Vi ser fortsatt att Swedbank kommer att tyngas av situationen i Baltikum och trots att den annars stabila operationella verksamheten kommer rulla på som vidare”, skriver Danske Markets i ett marknadsbrev som räknar med bredare kreditspreadar samt därmed högre upplåningskostnader framöver. I siffrorna för det första kvartalet räknar Danske med att fokus hamnar på volymerna och marginalerna på svenska bolån.

Swedbank rapporterar som andra nordiska storbank efter SHB. Handelsbanken skrev i sin rapport angående den svenska verksamheten att ”förändrade kundräntor och ökade finansieringskostnader hade marginell effekt på räntenettot”, jämfört med i det fjärde kvartalet. Handelsbanken-vd:n Carina Åkerström framhöll dock under rapportkonferensen att konkurrensen på bolånesidan är stenhård, särskilt i storstäder.

Det finns överlag en oro för att konkurrensen på svensk bolånemarknad ska pressa marginalerna. Deutsche tror exempelvis inte att ”den intensiva konkurrensen” lättar i närtid.

För det första kvartalet bedömer Morgan Stanley, trots den ”pågående konkurrensen” att den starka tillväxten för svenska bolån och företagsutlåning hjälpt räntenettot.

Snittestimatet pekar mot ett räntenetto om 6.465 miljoner kronor i det gångna kvartalet (6.294).

Att rörelseresultatet bedöms bli lägre mot fjolårets första kvartal är bland annat en följd av att kreditförluster på 351 miljoner kronor väntas i snitt, mot 127 miljoner kronor – eller låga 3 baspunkter – i jämförelsekvartalet. Det vore samtidigt en viss minskning sekventiellt från fjärde kvartalets 412 miljoner kronor eller 10 baspunkter.

”Vi förväntar oss att låneförlusterna minskar från det fjärde kvartalet då de lyfte till följd av svensk detaljhandel”, skriver Deutsche som räknar med en låneförlustnivå om 8 baspunkter i det första kvartalet.

På kostnadssidan förväntar sig däremot den tyska storbanken inte att Swedbanks förhöjda nivåer från det fjärde kvartalet minskar i någon större utsträckning. Detta då Deutsche Bank räknar med ökade kostnader för regelefterlevnad och penningtvättsrelaterat i årets första kvartal. Snittestimatet pekar mot totala kostnader om 4.416 miljoner kronor i det första kvartalet (4.169).

Även Morgan Stanley räknar med ökade kostnader i kvartalet relaterat till Baltikum. Investmentbanken för vidare fram att det allmänt råder en osäkerhet rörande tidsramen för att få ökad klarhet kring risker/utfall i denna härva.

Telia klockan 0700: Utmanande kvartal i korten

Telias syn på hur Sverigeverksamheten kan utvecklas framöver står i fokus när bolaget lägger fram sin rapport för årets första tre månader. Att första kvartalet har varit utmanande resultatmässigt för Sverige har bolaget flaggat tydligt för.

Vid kapitalmarknadsdagen i slutet av mars ”varnade” Telia för att nedgången i det underliggande organiska ebitda-resultatet första kvartalet skulle bli ”något större” än under det fjärde kvartalet 2018, då det justerade ebitda-resultatet sjönk med 5,5 procent.

”Vi räknar med att koncernens ebitda går ned 5,6 procent på jämförbar bas med fortsatt svaga trender i Sverige och försämrade organiska trender i Finland och Norge”, skriver Credit Suisse i en analys.

Genomsnittet av sex analytikers prognoser, som Infront Data har sammanställt, ligger på ett snittestimat för koncernens justerade ebitda-resultat på 6.713 miljoner kronor.

I Sverige väntas i snitt ett justerat ebitda-resultat som minskar 9 procent till 3.112 miljoner kronor första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal året innan.

”I Sverige spår vi att första kvartalets ebitda sjunker 9 procent, som en följd av nedgången för legacy-intäkter (bland annat fast telefoni, reds anm), långsammare takt i kostnadsbesparingar och tuffare jämförelsetal”, skriver Morgan Stanley.

Analytikerkåren tror att Telia når upp till sin prognos för helåret 2019 om ett operationellt fritt kassaflöde om 12,0-12,5 miljarder kronor, en ökning från 10,8 miljarder under 2018. Infront Datas snittestimat ligger på ett sådant kassaflöde på 12,2 miljarder kronor 2019.

SSAB klockan 0730: Amerikansk marknad spås kompensera svagt Europa

Ståltillverkaren SSAB väntas leverera ett resultat för det första kvartalet som med råge slår både föregående kvartal och det första kvartalet i fjol, trots frågetecken kring utvecklingen i Europa. Förklaringen är höga förhoppningar på affärsområdena Special Steels och Americas.

”Vi väntar oss en sekventiell förbättring efter den stora negativa effekten av flera underhållsstopp i det fjärde kvartalet, liksom av högre grovplåtspriser i USA”, skriver Deutsche Bank i en analysuppdatering.

Den amerikanska marknaden skyddas åtminstone delvis av Trump-administrationens tullar, vilka bidragit till högre grovplåtspriser. Signalerna från SSAB pekar enligt Deutsche Bank på en fortsatt god efterfrågan på slutmarknaderna. Inte minst tillverkare av pipelines, järnvägsvagnar och tunga transportfordon sägs visa god aptit på stål.

Även specialstålstillverkningen inom affärsområdet Special Steels bedöms ha haft ett starkt kvartal.

”Vi tror att de tydliga trenderna för Special Steels (som står för cirka 20 procent av vinsten) ska fortsätta in i det andra kvartalet”, skriver Kepler Cheuvreux.

För affärsområdet Europe ser det dock alltså sannolikt mörkare ut. Järnmalmspriserna har gått upp, vilket ökat SSAB:s kostnader, utan att försäljningspriserna kunnat höjas i motsvarande grad.

”Vi har gjort vissa negativa justeringar av estimaten för 2019. Vi väntar oss att lägre spotpriser i Europa ska ha /…/ en negativ effekt på de realiserade priserna under det första kvartalet, samtidigt som råvarorna blivit dyrare”, skriver Pareto Securities inför rapporten.

Utöver en ofördelaktig utveckling av kostnader i förhållande till försäljningspriser har bolaget redan flaggat för kostnader om cirka 200 miljoner kronor för ett oplanerat underhållsstopp vid en masugn i Brahestad i Finland. Stoppet slår direkt mot resultatet för affärsområdet Europe.

Enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett rörelseresultat om 1.524 miljoner kronor (916) och ett ebitda-resultat om 2.505 miljoner (1.836) för det första kvartalet för bolaget i helhet. Försäljningen väntas uppgå till 19.499 miljoner kronor (17.388).

SKF klockan 0800: Analytiker spår fallande resultat

SKF väntas presentera ett rörelseresultat på 2.421 miljoner kronor för räkenskapsårets första kvartal enligt en sammanställning av 15 analytikers prognoser som Infront Data gjort. Det kan jämföras med 2.625 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Av de analytiker som deltagit i Infront Datas sammanställning har en stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan fem har behåll eller avvakta och åtta sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.

Assa Abloy klockan 0800: Högt ställda förväntningar på kvartalet

Hittills i år har Assa Abloys aktie stigit över 30 procent. Frågan om låsjätten klarar att leva upp till de högt ställda förväntningarna på det första kvartalet delar analytikerna i två läger.

”Assa Abloy är ett av de bäst skötta bolagen som vi följer”, konstaterade Morgan Stanley nyligen i en analys, men påpekade samtidigt att kursuppgången har skett utan något egentligt momentum i vinsttillväxten. Det har gjort att aktien nu ser dyr ut, och sammantaget ser banken en risk för att rapporten för det första kvartalet blir en besvikelse.

Resultatet för det fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna, däremot slog den organiska tillväxten, framförallt i regionerna Asien och Americas, förhandstipsen med råge.

DNB skriver i en analys att de underliggande trenderna från det fjärde kvartalet inte ändrats nämnvärt, och banken ser å sin sida små risker för en besvikelse i det första kvartalet.

Vad beträffar Americas ser DNB en potentiell uppsida inom segmentet smarta lås för det första kvartalet, men räknar inte med att region Asien, som gynnades av intern försäljning av smarta lås under det fjärde kvartalet, kommer att överraska ännu en gång.

”Vi betraktar fortsatt återhämtning i Kina som högst osäker”, skriver DNB i sin analys och får medhålla av Deutche Bank som också räknar med fortsatt ”volatilitet” i Kina och lägre intern försäljning av smarta lås som har sin högsäsong under det fjärde kvartalet.

Enligt Infront Datas sammanställning av 16 analytikers prognoser är en organisk tillväxt på 5,2 procent att vänta för bolaget som helhet. För affärsområdet Americas räknar analytikerna med 9,5 procent organisk tillväxt och i Asien 3,3 procent.

Smarta lås har tidigare kvartal fått stort utrymme på analytikernas agendor och det första kvartalet i år är inget undantag. Flera av de analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av lyfter fram produktområdet som en nyckel för att låsa upp den organiska tillväxten för bolaget.

Men de smarta låsens andel av omsättningen varierar mellan de geografiska regionerna och för helåret 2018 stod de för 2,6 procent av hela bolagets omsättning, och Morgan Stanley noterar att smarta lås bara stod för 0,6 procent av den totala tillväxten som för helåret 2018 uppgick till 10,4 procent.

”För tillfället anser vi att närvaro inom smarta lås är ett måste, men att det inte motiverar premiumexpansionen av Assa-aktien relativt sektorn i ett historiskt perspektiv”, skriver banken.

Samtidigt tycks de flesta analytiker överens om att det finns en uppsida i försäljningen av smarta lås under det fösta kvartalet mot samma kvartal förra året, eftersom försäljningen till Google Nest startade under det andra kvartalet 2018, vilket kommer att göra jämförelsen tuffare från det andra kvartalet och framåt.

Förutom Asien, Kina och smarta lås så kommer styrka, riktning och utveckling av motvind från råvaruinflation och valuta att noga noteras.

Konsensus är att motvinden ska vara något lindrigare under 2019, vilket väntas bidra till en något förbättra rörelsemarginal.

Analytikerna i Infront Datas sammanställning räknar med ett rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor i det första kvartalet (2,8), motsvarande en rörelsemarginal på 15,4 procent jämför med 15,3 procent under motsvarande kvartal förra året.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera