lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Astor på väg att noteras

Publicerad: 11 januari 2023, 09:43

Foto: Shutterstock

Scandinavian Astor Group, ett svenskt teknologibolag verksamt inom bland annat försvarsindustrin, gör debut på Spotlight torsdagen den 12 januari.


Nyhetsbyrån Direkt


”Vi vill in på börsen för att omvärldsläget ser ut som det gör i dag. Vi bedömer att vi med de här produkterna kan bidra till det som kunderna kommer att efterfråga”, säger vd Odd Werin vd för Astor, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen.

Astors väg till börsen är lite speciell och går via investeringsbolaget Renewable Ventures Nordic, som i september 2022 ingick ett avtal om att förvärva Astor genom dotterbolaget RVN2. Dotterbolaget har sedan dess bytt namn till Astor inför noteringen, och delas, i och med noteringen, nu ut till aktieägarna i RVN.

Vad gäller Astor så grundades bolaget 2006 och har sedan dess växt till att i dag husera 60 anställda. Omsättningen under de första nio månaderna i fjol uppgick till 41 miljoner kronor och lönsamheten beskrivs som ”god” av vd Odd Werin.

Astors verksamhet står i dag på två ben – det ena benet är bolagets verksamhet inom av utrustning för utbildning mot radarstörning, en form av elektronisk krigsföring. Det andra benet bygger på en tillverkning av kompositkomponenter.

På kompositsidan har Astor två bolag, Marströms i Västervik och JPC i Avesta, två bolag som är inne i en konsolideringsprocess efter att det förstnämnda förvärvats under 2022.

Både kundbasen och orderingången för kompositverksamheten beskrivs som stark av vd:n.

”Det ser väldigt positivt ut på kompositdelen. Vi har återkommande, stabila kunder, och är väl positionerade för stark organisk tillväxt.”

Bolagets andra ben, verksamheten inom radarstörning består främst av ett utvecklingsprojekt i form av ett samriskprojekt som drivs tillsammans med ett franskt bolag.

”Som det är med utvecklingsprojekt så finns det alltid tekniska utmaningar”, konstaterar Odd Werin och fortsätter:

”Jag skulle säga att det är den största utmaningen för oss framåt, att vi får grejerna att funka i ett internationellt sammanhang.”

På kundlistan för Astors radarstörningsverksamhet hittas bland annat den svenska Försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

Huvudverksamheten utgår från Sverige men radarstörningsverksamheten har även tagit fart i Frankrike.

”Vi hoppas att vi tillsammans med det franska bolaget ska kunna etablera oss på den franska marknaden med den nya störsändaren som vi tar fram ihop”, säger Odd Werin.

Vd:n anser att bolaget ligger helt rätt i tiden och att en börsnotering är nästa steg för att få bolaget att växa framgent.

”Vi kommer inte att se en avmattning i försvarssatsningarna på ganska lång tid. Vi befinner oss i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Det vore ju väl om vi kom tillbaka dit igen, men det finns inga sådana signaler i nuläget”, understryker han.

Den försvarsupptrappning, som var ett starkt tema under 2022, präglade mycket av den politiska debatten och ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap skulle vara ytterligare vatten på Astor-kvarnen, enligt vd:n.

På börsen exemplifieras det kanske bäst av det svenska försvarsbolaget Saab, vars aktie sett en uppgång om nära 100 procent sedan Ryssland bröt freden i Europa i februari i fjol.

”Vi ser en stark uppgång i länders försvarsbudgetar och vi hör uttalanden som indikerar att vi går mot 2 procent eller mer av BNP för Försvarsmaktens budget även i Sverige”, säger Odd Werin och understryker samtidigt att det även sker en stor utveckling för den civila sektorn i ett totalförsvarssamanhang.

”Den här utvecklingen syns inte bara i Sverige utan även i övriga Europa och på andra områden där vi ser att vi har marknadsandelar att ta”, poängterar han.

På frågan om vad som får Astor att sticka ut svarar Odd Werin:

”Vi har tagit fram en mer avancerad flygburen störsändare som vi bedömer möter det moderna hotet och som blir lite ‘top-notch’ utbildningsmässigt. Vi gör det till ett konkurrenskraftigt pris och kan konkurrera med de stora bolagen”, säger Odd Werin, men betonar att Astor inte ser de stora försvarsbolagen som konkurrenter.

Pengarna som tas in i börsnoteringen ska användas för att utveckla radarstörningen, Astor 4 och utökning av kompositverksamhetens kapacitet.

Att produkten ännu inte är färdigställt är inget som Odd Werin tror kommer skrämma investerare.

”Vi tänker nog tvärt om. Vi ser en poäng i att gå till börsen nu. Vi är konfidenta i tekniken, och att den franska motsvarigheten till Försvarets Materielverk, DGA, har gått in och stöttat projektet tycker vi är en solid kvalitetsstämpel”, säger han.

Astor ska testflyga systemet i maj och hoppas kunna inleda försäljningen av Astor 4 under 2023.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera