torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Prognos: KPIF-inflationen sjunker till 1,8 procent i mars

Publicerad: 5 april 2019, 13:04

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,8 procent i mars jämfört med 1,9 procent i februari. KPIF-inflationen väntas därmed åter komma in klart under Riksbankens egen prognos, nu med 0,5 procentenheter. KPIF-inflationen exklusive energi väntas samtidigt hamna 0,4 procentenheter under Riksbankens prognos. Det framgår av Infront Datas prognosenkät.


Nyhetsbyrån Direkt


I februari sjönk KPIF-inflationen till 1,9 procent, från 2,0 procent i januari, vilket var 0,1 procentenheter lägre än vad som väntades enligt Infront Datas enkät och 0,5 procentenheter Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha stigit 0,1 procent mellan februari och mars, och ha stigit med 1,8 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi, som är det mått som kanske är viktigast för Riksbanken för närvarande, låg stilla på 1,4 procent i februari jämfört med i januari. Det var marginellt under de 1,5 procent som analytikerna i Infront Data räknat med, och 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos.

I mars väntas KPIF-inflationen exklusive energi ligga kvar på 1,8 procent. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha sjunkit till 1,8 procent, jämfört med 1,9 procent i februari.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 13 februari, pekar mot en KPIF-inflation på 2,3 procent i mars och en KPI-inflation på 2,3 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,8 procent.

SEB-ekonomen Olle Holmgren skriver i ett kundbrev att han räknar med att mars-utfallet kommer att visa att KPIF-inflationen fortsätter att sjunka till 1,8 procent och det är flera faktorer som bidrar till detta. Det främsta skälet verkar dock vara nya beräkningar från SCB som visar en påtaglig negativ effekt på inflationen under de kommande månaderna från paketresor. Det handlar om en teknisk effekt av att man förändrat den data man baserar beräkningen på.

”Paketresor spås nu utgöra ett starkt nedåttryck på inflationstakten i mars och april, men därefter normaliseras under sommaren”, skriver Holmgren, som tillägger att en sen påsk i år väntas addera till nedåtpressen från resor i mars.

Dessutom har elpriserna fallit tillbaka igen, medan klädpriserna däremot väntas öka något mer än normalt efter att ha varit dämpade i februari.

Han ser fortsatta tecken på att matpriserna kommer att stiga. I februari steg de rejält efter att ha varit låga i januari. Samtidigt har matpriserna i Europa varit låg i mars.

Holmgren noterar att bortsett från de tillfälliga störningarna så har inflationen varit lägre än väntat hittills i år, men med vissa tecken på uppåttryck från den svaga kronan och högre matpriser.

SEB:s prognos är att KPIF-inflationen sjunker under 1,5 procent under sommaren, drivet av sjunkande elpriser och baseffekter från prishöjningar förra året. Samtidigt väntas förnyat uppåttryck från bensinpriserna verka i motsatt riktning.

”Vi fortsätter att räkna med att KPIF exklusive energi ska accelerera under de kommande sex månaderna, även om effekten från växelkursen har varit lägre än väntat de senaste tolv månaderna”, skriver SEB-ekonomen.

Han tillägger dock att trots denna uppgång så fortsätter de att förutspå att detta mått kommer att ligga klart under Riksbankens prognos i år, och att inflationen kommer att falla tillbaka igen nästa år när påverkan från tillfälliga faktorer tonar bort.

Swedbank-ekonomerna tycker att inflationssiffran för mars är ”långt ifrån spännande” då de flesta varugrupper väntas följa normalt mönster och enbart ge små bidrag. Det största positiva bidraget förutses från kläder och skor, och detta något mer än normalt på grund av den svaga kronan. Samtidigt dämpar bokrean priserna inom rekreation och kultur, och detta med ett marginellt större genomslag i år än i fjol.

Deras prognos är att KPIF sjönk till 1,8 procent i mars och KPIF exklusive energi till 1,4 procent, vilket i så fall skulle öka prognosavvikelsen mot Riksbankens estimat med 0,1 procentenhet vardera.

Detta oroar inte Swedbank så mycket utan de kallar Riksbankens företagsundersökning och PPI-data för en ”jackpot”, som mildrar effekten av Riksbankens påtagliga prognosfel.

”Bägge pekade på ett underliggande inflationstryck där den förstnämnda hänvisade till det konstanta jobbet att höja priserna medan den sistnämnda visade på accelererande ökningstakt för undergruppen konsumtionsvaror i prisindex för inhemsk tillgång”, påpekar Swedbank.

SCB publicerar KPI för mars torsdagen den 11 april, klockan 9.30.

Bild: analytikernas prognoser

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera