torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Makroekonomi

Analytiker: Räkna med fortsatt fallande inflation i maj

Publicerad: 9 juni 2023, 12:17

KPIF-inflationstakten väntas ha fortsatt att sjunka i maj, och den var troligen fortsatt lägre än vad Riksbanken räknade med i prognosen i april. Det visar Infronts enkät bland ekonomer.


Nyhetsbyrån Direkt


I april sjönk KPIF-inflationen till 7,6 procent från 8,0 procent i mars. Den underliggande inflationen, KPIF-inflationen exklusive energi (KPIFXE), sjönk samtidigt till 8,4 procent från 8,9 procent, 0,2 procentenheter under Riksbankens prognos.

KPIF-inflationen väntas nu sjunka till 6,6 procent i maj medan KPIFXE-inflationen väntas sjunka till 7,9 procent.

Riksbankens prognos är en KPIF-inflation på 7,1 procent och en KPIFXE-inflation på 8,1 procent.

SEB ser en KPIF-inflation på 6,5 procent, där betydligt lägre energipriser är den främsta drivkraften. KPIFXE-inflationen väntas sjunka till 7,8 procent och här är baseffekter mot den kraftiga uppgången i livsmedelspriserna i maj till juli 2022 den främsta drivkraften. KPIXE exklusive livsmedel och alkohol väntas visa en inflationstakt på 6,6 procent, ned från 7,0 procent i april.

Det finns även tecken på ett lättande uppåttryck för andra varor, särskilt i den tidiga delen i produktionsprocessen där prisförväntningarna bland tillverkare av konsumtionsvaror nästan återvänt till prepandemiska nivåer. För varaktiga varor närmar det sig prepandemiska nivåer. Tjänstepriserna väntas också vända ned men månadstakten förbli förhöjd under kommande tre till sex månader.

Den senaste tidens kronförsvagning väntas bidra med 0,3-0,4 procentenheter till huvudinflationen kommande sex till tolv månader, och inverkan på kärninflationen cirka 0,2 procentenheter.

Swedbank ser också en nedgång i spåren av låga energipriser, med KPIF-inflationen ned till 6,4 procent. KPIFXE-inflationen väntas sjunka till 8,0 procent med höga jämförelsetal, men månadstakten rekylera upp 0,2 procentenheter från det överraskande låga utfallet i april.

Då drevs nedgången av ett fåtal svaga komponenter, som priser på livsmedel samt hotell- och restaurangbesök vilka väntas ha gått relativt starkare i maj. Även bidraget från hyreskomponenten var lägre i april än väntat vilket framför allt berodde på utdragna hyresförhandlingar.

Nya höjningar har dock tillkommit efterhand och Hyresgästföreningen uppskattar att drygt fyra av fem hyror i landet nu är färdigförhandlade.

Den senaste tidens kronförsvagning reser vissa frågetecken kring inflationsbilden framöver. I närtid bidrar det sannolikt till nya prisökningar på livsmedel, drivmedel och flygresor.

”Kronutvecklingen är dock genuint osäker och vi räknar alltjämt med en viss kronförstärkning på sikt”, skriver Swedbank.

I kontrast till kronan utgör elprisutvecklingen en tydlig ljuspunkt. I maj sjönk snittpriset på elbörsen Nordpool till den lägsta nivån på två år, och även på sikt är bilden ljus med höga nettoinflöden till redan välfyllda europeiska gaslager, lägre energiförbrukning än vanligt och stigande magasinfyllnadsgrader.

Om elpriserna förblir låga så bör även den indirekta effekten bli omfattande med ännu lägre underliggande inflationstakt som följd.

”De senaste två månaderna har inflationen utfallit lägre än marknadsförväntan, vilket indikerar att även Sverige nått en ny fas i inflationscykeln med en mer balanserad riskbild där efterdröjande inflationsimpulser varvas med prispress från tidigare delar av produktionskedjan”, skriver Swedbank.

Det är ett svagt pristryck på insatsvaror, inte minst i inköpschefsindex och producentpriser, men mer konsumentnära prisplaner i tjänstesektorn och handeln parkerar på höga nivåer och antyder ett visst ihållande momentum i konsumentpriserna.

Kombinationen av både prisdrivande och prispressande faktorer talar för en mer volatil utveckling från månad till månad.

I denna nya inflationsmiljö går Riksbanken en svår uppgift till mötes.

”Vi tror fortfarande att Riksbanken hellre går ett steg för långt i sin inflationsbekämpning än motsatsen, och att den realekonomiska försvagningen hittills väger lättare i sammanhanget. Vi står därför kvar vid vår prognos om att Riksbanken höjer styrräntan med 25 räntepunkter både i juni och september, till 4,0 procent”, skriver Swedbank.

Riskbilden väger dock mer åt att Riksbanken nöjer sig med att enbart höja räntan i juni, vilket är mer i linje med räntebanan från april, noterar de.

SCB publicerar maj-KPIF onsdagen den 14 juni, klockan 8.00.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera