måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Fisher

Problemet med aktualitetsbias, eller ”recency bias”

Publicerad: 19 november 2020, 14:56

Baserat på vår erfarenhet tror investerare ofta att det som precis har hänt kommer att fortsätta hända. Den ekonomiska beteendevetenskapen – som studerar relationen mellan beteende, känslor och pengar – har en term för detta: recency bias (ibland ”aktualitetsbias” på svenska). Här tar vi en närmare titt på konceptet och dess potentiella fallgropar. Under ett tumultartat år som 2020 är det extra viktigt för investerare att förstå detta beteende.


Recency bias innebär att man antar att den senaste tidens utveckling kommer att fortsätta i framtiden. Vi har sett många olika exempel på den här typen av tänkande. Om aktiemarknaden sjunkit nyligen kan recency bias få investerare att tro att marknaden kommer att fortsätta sjunka. På samma sätt kan en positiv utveckling leda till att investerare förutspår fortsatta positiva resultat i framtiden.

Det här tankesättet kan även tillämpas på underkategorier som individuella länder eller sektorer. Om BNP-tillväxten till exempel saktar ner kan recency bias medföra att många tror på en längre svacka i ekonomin.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi anser att 2020 har gett oss många exempel på hur det här tankesättet fungerar. Under våren läste vi många rubriker i finanspressen som hävdade att den då pågående björnmarknaden skulle fortsätta långt efter slutet på mars (då den faktiskt redan var över). Det såg likadant ut när många ekonomier världen över gick in i en lågkonjunktur tidigare i år.

Vissa kommentatorer förutspådde att det skulle ta flera år för ekonomin att återhämta sig till samma nivå som innan pandemin. Ett par månader senare blev många experter tvungna att uppdatera sina nattsvarta analyser. Internationella valutafonden (IMF) reviderade sin prognos för 2020 till ett mer positivt scenario, detta på grund av en utveckling som var bättre än förväntat mellan april och september.[i] Irlands centralbank uppskattar i dagsläget en tillväxt på 0,4 procent för 2020, en markant förbättring jämfört med den prognos som i juli visade en tillbakagång med 0,9 procent.[ii] Ett annat exempel på recency bias som inträffade nyligen: Vissa experter tolkade tekniksektorns volatilitet i september som ett tecken på mer turbulens i framtiden – ännu ett exempel på tankesättet att något som hänt nyligen kommer att fortsätta hända.

Rubrikerna i media fokuserar vanligtvis på vad som nyss har inträffat, men Fisher Investments Nordens research visar att aktiemarknaden är framåtblickande, vilket innebär att den fokuserar på ekonomiska och politiska faktorer som påverkar företagens vinster inom de kommande 3–30 månaderna.

Ett ekonomiskt exempel är: Hur ser bankernas utlåning ut? Om företag har svårt att låna pengar kan det peka på sämre ekonomisk tillväxt framöver, eftersom företag har mindre kapital att investera i nya projekt. Ett politiskt exempel är: Hur stor är sannolikheten att flera större ekonomier kommer att anta ny lagstiftning som kan skapa osäkerhet eller vinnare och förlorare? Och till vilken grad kommer investerares sentiment att ligga i linje med dessa ekonomiska och politiska faktorer?

Enligt oss har gårdagens priser väldigt liten inverkan på aktiemarknadens grundläggande drivkrafter. Om de hade en inverkan så skulle det i så fall vara logiskt att länder och sektorer som går bra alltid går bra – utan avbrott – och tvärtom för länder och sektorer som går dåligt. Men Fisher Investments Nordens research visar att ledningen på aktiemarknaden växlar. IT-sektorn gick väldigt mycket bättre jämfört med globala aktier under tjurmarknaden 1999–2000.[iii] Men under den efterföljande björnmarknaden led IT-sektorn av mycket större förluster än globala aktier.[iv] IT-sektorn gick även mycket sämre än globala aktier under den tjurmarknad som följde efter björnmarknaden.[v] De som tänkte att IT-sektorns resultat från slutet av 90-talet skulle fortsätta i framtiden hade fel under ett helt decennium.

Historien visar att samma sak gäller för länder. Icke-amerikanska aktier gick mycket bättre än amerikanska aktier under den globala tjurmarknaden 2003–2007.[vi] Efter björnmarknaden 2007–2009 tänkte förmodligen de som led av recency bias att icke-amerikanska aktier skulle fortsätta att gå bäst under nästa tjurmarknad. Men från 2009–2019 var avkastningen på amerikanska aktier bättre under 8 av 11 år.[vii]

Enligt Fisher Investments Nordens synvinkel kan recency bias påverka investerares beslutsfattande på ett negativt sätt när de söker efter avkastning genom att titta på tidigare resultat, eller missar möjligheter på grund av att aktuella händelser färgar deras världsbild.

För att motverka den här typen av beteende bör du ställa dig själv följande fråga: Bygger ditt investeringsbeslut på en prognos som inte har någonting med historiska resultat att göra? Om din investeringsteori till stor del bygger på vad som precis har hänt istället för vad som verkar troligt i framtiden kan det vara recency bias som spökar.

Du bör även fundera på om ditt beslut ligger i linje med dina långsiktiga investeringsmål. Om recency bias rör upp starka känslor som rädsla eller girighet bör du gå tillbaka till din långsiktiga investeringsplan. Skulle beslut baserade på den senaste tidens händelser sätta käppar i hjulet för din långsiktiga plan? Baserat på vår erfarenhet är det av yttersta vikt att hålla känslorna i schack när man fattar investeringsbeslut. Att känna till och förstå recency bias kan hjälpa dig att hålla huvudet kallt och förbli disciplinerad.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] ”World Economy Faces Long, Hard Climb Out of Pandemic, IMF Chief Says”, David Lawder, Reuters, 6 oktober 2020.

[ii] ”Ireland Rejects Another Full Lockdown as Growth Projections Are Sharply Upgraded”, Jonathan Keane, CNBC, 6 oktober 2020.

[iii] Källa: FactSet, per 2020-10-14. Påståendet baserat på avkastning enligt indexet MSCI World och indexet MSCI World Information Technology i svenska kronor, 1998-12-31 till 2000-09-07.

[iv] Ibid. Påståendet baserat på avkastning enligt indexet MSCI World och indexet MSCI World Information Technology i svenska kronor, 2000-09-07 till 2003-03-12.

[v] Ibid. Påståendet baserat på avkastning enligt indexet MSCI World och indexet MSCI World Information Technology i svenska kronor, 2003-03-12 till 2007-06-15.

[vi] Källa: FactSet, per 2020-10-14. Påståendet baserat på avkastning enligt indexet MSCI USA och indexet MSCI World ex. USA i svenska kronor, 2003-03-12 till 2007-06-15. Björnmarknadens datum baserade på avkastning enligt indexet MSCI World i svenska kronor.

[vii] Ibid. Påståendet baserat på nettoavkastning enligt indexet MSCI USA och indexet MSCI World ex. USA i svenska kronor, 2009-12-31 till 2019-12-31.

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera