onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Fisher

Fisher Investments Nordens genomgång av börsåterhämtningar: De går inte som på räls

Publicerad: 3 april 2023, 07:39

Aktiemarknaden hade ett tufft 2022 eftersom investerare plågades av ett antal orosmoment, inklusive höga oljepriser, Rysslands invasion av Ukraina, höjda räntor och ökad inflation.[i] Fisher Investments Nordens genomgång av det som skrivits om finansmarknaden visar att dessa faktorer ökade rädslan och fick aktiemarknaden att falla under stora delar av året.[ii]


Mer om Fisher Investments Norden:

Läs mer om Fisher Investments Norden här.

Medan europeiska aktier led av korrektioner minskade avkastningen i US-dollar med mer än 20 %, vilket uppfyller en vanlig definition av en björnmarknad – och färgar av sig på hur ekonomiska kommentatorer betraktar nedgången.[iii] Men den globala aktiemarknaden har rusat oregelbundet sedan lågvattenmärket i juni – och 2023 har också inletts positivt.[iv]

Vissa ekonomiska publikationer vi följer varnar dock för att rusningen inte är hållbar och pekar på alla tecken på volatilitet som ett bevis för svaghet. Fisher Investments Nordens genomgång av börshistoriken visar att återhämtningar inte sker hur smidigt som helst – något vi menar att man ska ha i åtanke.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Baserat på Fisher Investments Nordens genomgång av ekonomiska publikationer hänger en dyster stämning ofta kvar i rubrikerna under björnmarknader och en period in i nya tjurmarknader (längre perioder av stigande aktiepriser). Kommentatorer vi följer varnar ofta för en andra våg som leder till ännu lägre aktiepriser, vilket ger rusningen en falsk gryning – och de betraktar all volatilitet som en bekräftelse på att de dåliga tiderna är tillbaka.

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet kan investerare – som fortfarande är skärrade av björnmarknadens våndor – lätt påverkas av den här mentaliteten. När börsen har hämtat sig någorlunda kan det verka lockande att ge sig av innan det blir ännu värre. Vi har också under lång tid observerat en psykologisk tendens att utkämpa gårdagens krig, vilket får investerare att betrakta all negativitet under återhämtningens första period som en möjlig förlängning av den tidigare björnmarknaden.

Baserat på Fisher Investments Nordens genomgång av börshistoriken kan vi konstatera att det stämmer att vissa björnmarknader går igenom tillfälliga rusningar innan de faller ännu lägre än förut. Dessa rusningar kan vara i veckor eller till och med månader. Men Fisher Investments Nordens genomgång av nya tjurmarknader visar att det också är vanligt med korta utbrott av negativ volatilitet under tjurmarknadens första år – utan att aktierna når nya bottennivåer. Se exempelvis tjurmarknaden som började i mars 2003. (Figur 1) Under den återhämtningens tidigaste period föll den globala aktiemarknaden med 7,1 % eftersom en potentiell amerikansk invasion av Irak skapade osäkerhet.[v] Men krigets inledning fick inte marknaden att spåra ur – den hade istället stigit med 26,7 % vid årsskiftet.[vi]

Figur 1: MSCI World, 20022007

Källa: FactSet, per 2023-02-13. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2002-05-31 till 2007-05-31.

Eller ta tjurmarknaden som började 2009. Från inledningen 9 mars steg aktierna med 36,2 % fram till årsskiftet.[vii] Men den ökningen gick inte heller som på räls. Den globala aktiemarknaden dök med 4,8 % under sommaren. Vår genomgång av ekonomiska publikationer vid den tidpunkten visade att oro för den globala ekonomin, hög arbetslöshet och svininfluensan H1N1 lade sordin på stämningen.[viii] Senare under året följde volatilitet på Dubais skuldkris, vilket många av dåtidens rubriker menade kunde leda till globala följdeffekter. Så blev det inte, och de som höll fast vid sina aktier trots de otäcka rubrikerna och de osäkra tiderna tjänade på det.

Figur 2: MSCI World, 20082013

Källa: FactSet, per 2023-02-13. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2008-10-01 till 2013-10-01.

Slutligen vill vi påminna om läget för tre år sedan, då den globala aktiemarknaden steg med 35,9 % från slutet av den covid-drivna björnmarknaden till årsskiftet.[ix] Den ökningen var inte heller linjär. I september och oktober föll börsen med ungefär 4,0 till 6,0 procent när europeiska länder återinförde vissa covid-restriktioner, vilket ledde till oro för nya nedstängningar.[x] Den sentimentsdrivna nedgången förhindrade inte att börsen avslutade året i dur, och det satte inte heller stopp för tjurmarknaden.[xi]

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Figur 3: MSCI World, 20182023

Källa: FactSet, per 2023-02-13. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2018-02-14 till 2023-02-14.

Börsåterhämtningar går inte som på räls: De faller ner, hoppar upp och planar ut. Men dessa kortsiktiga fartgupp förhindrar inte att aktierna stiger på lång sikt, vilket enligt Fisher Investments Norden är ett bra perspektiv för investerare att ha.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, USA:s centralbank, Europeiska centralbanken, Bank of England, Bureau of Labor Statistics, Eurostat och the Office for National Statistics, per 2023-02-15. Påstående baserat på spotpriser på Brent-råolja, avkastning för 10-årig USA-statsobligation, europeisk inlåningsränta och brittisk styrränta, USA:s konsumentprisindex, harmoniserat europeiskt och brittiskt konsumentprisindex, 2021-12-31 till 2022-12-31. Konsumentprisindex tas fram av statliga myndigheter och mäter priser på ofta konsumerade varor och tjänster. Med inflation menas allmänt stigande priser i ekonomin.

[ii] Källa: FactSet, per 2023-02-15. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelning i kronor, som minskade med 14,0 % mellan 3 januari och 20 juni.

[iii] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelning i dollar, 2022-01-04 till 2022-06-16. En korrektion är vanligtvis en sentimentsdriven nedgång på 10 till 20 procent. En björnmarknad är vanligtvis en längre nedgång på mer än 20 procent som har en tydlig orsak. Valutafluktuationer mellan dollarn och andra valutor kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar.

[iv] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelning i euro, 2022-06-20 till 2023-02-14 och 2022-12-31 till 2023-02-14.

[v] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2003-03-21 till 2003-03-31.

[vi] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2003-03-12 till 2003-12-31.

[vii] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2009-03-09 till 2009-12-31.

[viii] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2009-06-11 till 2009-07-10.

[ix] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2020-03-23 till 2020-12-31.

[x] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2020-09-02 till 2020-09-21 och 2020-10-12 till 2020-10-30.

[xi] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelning, 2020-03-23 till 2023-02-13.

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera