onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Fisher

Fisher Investments Norden granskar vikten av ett jämförelseindex

Publicerad: 6 februari 2023, 12:51

Det kan vara svårt att sätta samman en portfölj, och vi har märkt att om man inte har några slags riktlinjer blir det snudd på hopplöst att välja investeringar bland de tusentals alternativ som finns tillgängliga i dag. Enligt vår erfarenhet kan det vara bra att börja med att basera portföljen på en mångsidig, bred modell av marknaden – ett så kallat jämförelseindex


Mer om Fisher Investments Norden:

Läs mer om Fisher Investments Norden här.

Enligt Fisher Investments Nordens uppfattning är valet av rätt jämförelseindex ett av de viktigaste besluten en investerare kan fatta, eftersom det vägleder portföljkonstruktionen och ger en måttstock för resultatet.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ett jämförelseindex följer en viss uppsättning värdepapper. Vi anser att det är fördelaktigt att ha ett skräddarsytt jämförelseindex för varje segment av portföljen. När allt kommer omkring lär ju ett rent aktieindex inte hjälpa dig att välja obligationer till portföljen om du vill äga både aktier och obligationer, och det skulle ofta vara ett icke rättvisande mått på obligationsutvecklingen. Därför anser Fisher Investments Norden att det är bättre att använda ett aktieindex för aktieportföljen och ett obligationsindex för obligationsdelen.

Fisher Investments Nordens granskningar av de otaliga marknadsindex som finns har funnit att användbara jämförelseindex har tre egenskaper:

1. En lång historia, med utvecklingshistorik över flera marknadscykler. Vi anser att investerare har nytta av att referera till utvecklingen för sina jämförelseindex genom både tjurmarknader (långa perioder med allmänt stigande börs) och björnmarknader (långvariga, fundamentalt drivna breda börsnedgångar på minst 20 procent). Även om Fisher Investments Norden inte tror att tidigare avkastning indikerar framtida resultat, kan det ge investerare ett ramverk för att bedöma om de har en rimlig chans att nå sina långsiktiga finansiella mål.

2. Ett börsvärdesviktat index, där varje värdepapper viktas efter sin andel av indexets totala storlek i termer av börsvärde. Företag med större börsvärden har mer inflytande på indexets utveckling. Vi föredrar denna konstruktion framför kursvägda index (t.ex. amerikanska Dow Jones Industrial Average eller japanska Nikkei 225), där aktier med de högsta aktiekurserna har störst inflytande. Vi anser inte heller att likaviktade index – där alla innehav har samma vikt – är särskilt representativa. Detta beror på att investerare tjänar värdeviktad avkastning, vilket gör att kurs- eller likaviktade index blir felaktiga måttstockar. Dessutom kan sådana index leda till att investerare lägger för mycket på mindre företag jämfört med större.

3. En bred, mångsidig sammansättning. Fisher Investments Norden anser att ett effektivt jämförelseindex sträcker sig över alla områden på marknaden – som länder och ekonomiska sektorer – så investerare inte blir alltför koncentrerade till ett marknadssegment och inte heller missar vissa områden.

Ett par exempel på index som uppfyller dessa villkor baserat på Fisher Investments Nordens granskningar är MSCI World för aktier och ICE BofA European Monetary Union (EMU) Broad Market för obligationer.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Enligt vår uppfattning hjälper jämförelseindex investerare att skapa en plan för portföljsammansättningen och diversifiera. Fisher Investments Norden kan konstatera att utbudet av värdepapper är enormt. Ett jämförelseindex ger en utgångspunkt för att avgränsa denna pool av tillgängliga värdepapper istället för att försöka hitta den berömda nålen i höstacken. Viktningarna i ditt jämförelseindex kan vägleda fördelningen i din portfölj, eftersom de kan visa hur stor exponering du borde ha mot en viss region eller sektor, och du kan se vilka värdepapper som finns i varje kategori. Detta leder naturligt till diversifiering och undviker överkoncentration i sektorer, branscher och regioner, och även i enskilda företag.

Om en viss sektor bara utgör 5 procent av börserna globalt, och du lägger 15 eller 20 procent av tillgångarna i den sektorn, innebär det förmodligen att du är överkoncentrerad där samtidigt som du potentiellt missar möjligheter i andra kategorier. På samma sätt, om ett visst företag bara utgör 2 procent av börsvärdet i jämförelseindexet skulle en viktning långt över detta sannolikt exponera dig mot överdrivet hög företagsspecifik risk.

Ett annat centralt syfte med jämförelseindex, enligt vår uppfattning, är att mäta portföljens resultat. När du inte jämför din avkastning mot ett jämförelseindex tittar du på absolut avkastning. Enligt Fisher Investments Nordens uppfattning finns det potentiella nackdelar med det. Säg till exempel att din portfölj gav 20 procent i avkastning ett år. Det kan ju se ut som en bra avkastning, men om ditt jämförelseindex gav en avkastning på 35 procent samma år kan den skillnaden väcka frågor om din portföljs sammansättning. Det kan sätta fokus på taktiska beslut som inte fungerade, eller områden där du är överkoncentrerad, och ge dig en chans att korrigera kursen.

Och om portföljen backar 10 procent på 6 månader kan det verka dåligt. Men om jämförelseindexet backade 15 eller 20 procent under samma tid betyder det att du gjorde något rätt och fick bättre avkastning, relativt sett. Om man har ett jämförelseindex att jämföra med kan det minska frestelsen att reagera instinktivt när portföljen backar, och begå fel som sänker avkastningen på lång sikt.

Om vi skulle sammanfatta de potentiella fördelarna med ett jämförelseindex med ett enda ord skulle det vara disciplin. För portföljsammansättningen ger ett riktmärke dig disciplin via ett slags koppel – det kan hjälpa dig att hålla portföljen någorlunda i linje med den breda marknadens sammansättning, vilket kan bredda möjligheterna och sprida ut riskerna. För mätning av resultatet kan ett jämförelseindex minska frestelsen att jaga momentum när det är goda tider och fly vid minsta tecken på problem, eftersom det sätter din personliga avkastning i ett sammanhang. Även om detta inte är någon garanti för att alla beslut kommer bli bra – eftersom ingenting någonsin kan garantera det – anser Fisher Investments Norden att disciplin kan hjälpa investerare att förbättra sina processer och deras chanser för att lyckas på lång sikt.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera