Rapport Bygghissbolaget Alimaks resultat kom in i linje med analytikernas förväntningar. Omsättningen låg dock under prognoserna. 

Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 99,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 99,7 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:83 kronor, mot analytikersnittet på 1:84 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.084 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittet på 1.147 miljoner.

Det justerade ebita-resultatet blev 152 miljoner kronor, mot väntade 156 miljoner.

Rörelseresultatet (ebit) blev 141 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 144 miljoner kronor.