Aktie Bygghissbolaget Alimak har uppdaterat sina finansiella mål och utdelningspolicy inför bolagets kapitalmarknadsdag, som hålls på torsdagen. De nya målen återspeglar den potential för värdeskapande som identifierats som en del av New Heights-programmet som lanserades i oktober 2020, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Koncernens nya mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 5-7 procent. Tidigare mål på medellång sikt var att ha en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6 procent.

Målet är vidare att nå en operativ ebita-marginal på 14-16 procent. Tidigare mål på medellång sikt var att nå en operativ ebita-marginal på minst 15 procent.

Vidare upprepar Alimak målet om att ha en nettoskuld runt två gånger ebitda-resultatet.

Bolagets mål är att ge en utdelning på 40-60 procent av sin nettovinst till aktieägarna, vilket är en uppdatering jämfört med det tidigare målet om att ge en utdelning på cirka 50 procent av sin nettovinst.

Alimaks virtuella kapitalmarknadsdag inleds klockan 13.00 på torsdagen.