ALIMAK: NETTORESULTATET ÖKADE TILL 70 MLN KR 1 KV

2022-04-27 08:08:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 70 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (63).

Resultatet per aktie steg till 1:30 kronor (1:15).

Nettoomsättningen växte till 936 miljoner kronor (846). Den organiska tillväxten var 3 procent.

Orderingången landade på 1.053 miljoner kronor (1.073), en organisk minskning med 9 procent.

Ebita-resultatet förbättrades till 107 miljoner kronor (95) medan rörelseresultatet (ebit) förbättrades till 98 miljoner kronor (86).

Ebita-marginalen steg till 11,5 procent (11,2).

"Vi har under kvartalet lagt ner ett stort arbete på att begränsa effekterna av störningarna i leverantörskedjan och ökade kostnader", skriver Alimaks vd Ole Kristian Jødahl i delårsrapporten.

"Kriget har skapat ytterligare osäkerhet i de globala leverantörskedjorna samt kostnadsinflation, faktorer som vi gemensamt i företaget fortsätter att hantera och minska effekterna av", uppger han.Direkt-SE