Rapport Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 40,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 46,1 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor, mot analytikersnittet på 0:85 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 916 miljoner kronor, vilket kan jämföras med prognossnittet på 973 miljoner.

Rörelseresultatet (ebit) blev -14 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 70,3 miljoner kronor.

I rörelseresultatet ingår engångskostnader på 35 miljoner kronor. Alimak hade aviserat engångskostnader på just 35 miljoner kronor relaterat till de besparingsåtgärder som bolaget aviserade den 7 oktober.