Alimak tar in pengar efter storaffär

Publicerad 2016-12-05 07:51

Aktie Bygghissbolaget Alimak köper danska bolaget Avanti Wind Systems, som är verksamma inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn, till ett företagsvärde (Enterprise value) om 91 miljoner euro.

Förvärvet kommer att finansieras genom ett överbryggningslån, avsett att återbetalas genom intäkterna från en föreslagen nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group på upp till 800 miljoner kronor.

Det köpta bolaget väntas omsätta cirka 98 miljoner euro under 2016 och är verksamt med sex produktionsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under första kvartalet 2017. Synergieffekter kommer främst att finnas inom inköp och tillverkning, genom korsförsäljning och i utveckling av eftermarknadsaffären. Förvärvet förväntas påverka vinsten per aktie positivt och bidra positivt till kassaflödet. Integrationskostnaderna beräknas till cirka 43 miljoner kronor.

Köpeskillingen ger en värdering på Avanti kring 9,5x, normaliserat ebit, (proforma 2016).