Alimak Group publicerar Års- och hållbarhetsrapport för 2022

2023-03-17 17:15:00

2022 var ett mycket bra och viktigt år för Alimak Group, då vi fortsatte att framgångsrikt driva våra initiativ för lönsam tillväxt i linje med New Heights-programmet.

Med kund- och personalfokuserad, decentraliserad och kostnadseffektiv organisation resulterade året i rekordhög orderingång och rörelsemarginal. Alimak Group välkomnade också cirka 1 100 kompetenta medarbetare genom förvärven av Tractel och Tall Crane.

Under året fortsatte vi vår produktutveckling och levererade flera spännande produkter och servicelösningar. Vi lanserade också de första testerna av kundportaler där tekniska manualer, realtidsdata och serviceinformation kan nås.

Alimak Group gjorde goda framsteg mot hållbarhetsmålet att minska CO2-avtrycket med 30% över hela vår värdekedja fram till 2025. Under 2022 arrangerade vi också – för första gången – en global hållbarhetsvecka.

Läs mer om Alimak Groups strategiska prioriteringar, resultat och hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsrapporten 2022.
Denna finns tillgänglig på Alimak Groups hemsida, corporate.alimakgroup.com.

Rapporten kommer även att tryckas i en begränsad upplaga och kan beställas från investor@alimakgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Sylvain Grange, finansdirektör, Alimak Group
sylvain.grange@alimakgroup.com

Johnny Nylund, kommunikationsdirektör, Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för höjdsäkerhet, lastmätning och kontroll, lyft och hantering samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 24 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3 100 anställda. corporate.alimakgroup.com

MFN