ALIMAK: FÖRETRÄDESEMISSIONEN FULLTECKNADES (OMS)

2023-03-23 05:58:19

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alimak meddelar att företrädesemissionen har fulltecknats och bolaget tillförs 2,5 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående aktier kommer att tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.Direkt-SE