ALIMAK: FÖRETRÄDESEMISSIONEN FULLTECKNADES

2023-03-22 19:25:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alimak meddelar att företrädesemissionen har fulltecknats och bolaget tillförs 2,5 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående aktier kommer att tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.Direkt-SE