ALIMAK: FÖRETRÄDESEMISSION 2,5 MDR KR FÖR ÅTERBETALA BRYGGLÅN (NY)

2023-02-24 11:01:22

(Tillägg: mer information löpande i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alimak har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 2,5 miljarder kronor. Syftet med företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som tillhandahållits för att finansiera förvärvet av Tractel.

Det framgår av ett pressmeddelande och är i linje med de besked som gavs när affären offentliggjordes den 2 augusti 2022.

Villkoren i företrädesemissionen är att den omfattar högst 53,4 miljoner aktier. En teckningsrätt erhålls för varje befintlig aktie, och en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 46:80 kronor per ny aktie.

Latour, som är Alimaks största aktieägare, samt Första AP-fonden, som tillsammans representerar cirka 35,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Alimak, har åtagit sig att teckna nya aktier i företrädesemissionen i proportion till sin nuvarande ägarandel i bolaget.

Vidare har en grupp institutionella ägare innefattandes Alantra EQMC Asset Management, C Worldwide och Sundt, som tillsammans representerar cirka 17,7 procent av Alimak, genom icke-bindande uttalanden uttryckt att de avser att teckna nya aktier i proportion till sina respektive nuvarande ägarandelar.

Utspädningseffekten är 50 procent.Direkt-SE