ALIMAK: FÖRETRÄDESEMISSION 2,5 MDR KR FÖR ÅTERBETALA BRYGGLÅN

2023-02-24 10:55:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alimak har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 2,5 miljarder kronor. Syftet med företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som tillhandahållits för att finansiera förvärvet av Tractel som slutfördes den 21 november 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i företrädesemissionen är att den omfattar högst 53,4 miljoner aktier, en teckningsrätt erhålls för varje befintlig aktie, och en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 46:80 kronor per ny aktie.Direkt-SE