ALIGRO: RÖRELSERESULTAT -3,1 MLN KR 1 KV

2022-10-13 07:35:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förvärvsbolaget Aligro, som är ett så kallat SPAC-bolag, redovisar ett rörelseresultat på -3,1 miljoner kronor (-0,6) för det första kvartalet 2022/2023 som sträcker sig mellan juli och september.

Bolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Nettokassan uppgick till 10,5 miljoner kronor (11,2).

Aligros verksamhet består uteslutande av att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag.

"Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden", heter det i rapporten.Direkt-SE