ALIGRO: RESULTATET EFTER SKATT -1,9 MLN KR 4 KV (-3,0)

2022-07-14 07:36:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förvärvsbolaget Aligro, som är ett så kallat SPAC-bolag, redovisar ett resultat efter skatt på -1,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021/2022 i det brutna räkenskapsåret som sträcker sig mellan juli-juni (-3,0).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-3,0).

Bolaget hade ingen omsättning. Nettokassan uppgick till 11,2 miljoner kronor (17,2).

Under kvartalet har bolaget fortsatt arbetet med att analysera och utvärdera ett flertal intressanta potentiella förvärvsobjekt, heter det.Direkt-SE