Rapport Förvärvsbolaget Aligro, som är ett så kallat spac-bolag, redovisar ett resultat efter skatt på 0,5 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (-0,4). Resultatet per aktie steg till 0:04 kronor (-0:04). Bolaget hade ingen omsättningen i kvartalet.

Aligro har under perioden haft 1,7 miljoner kronor (0,4) i rörelsekostnader som främst avser konsultkostnader för utvärdering av potentiella förvärvsobjekt och avgift till Nasdaq. Bolaget har vidare haft 1,8 miljoner kronor (0) i finansiella intäkter för ränta på det spärrade kontot.

”Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden”, heter det.