Han lovar mer tillväxt i Probi

Publicerad 2016-01-26 13:10

Kommentar Aktien i Probi faller idag kraftigt efter en besvikelse i bokslutet. Men succébolaget under senaste året ska fortsätta växa enligt vd Peter Nählstedt. Aktien är lockande vid en fortsatt rekyl.

Hälsobolaget Probi har varit en total succé på börsen sedan 2014 och det senaste året fördubblats i kurs. Uppgången var ännu större när aktien nådde toppnivån 172 kr under sensommaren, men därefter har nedgången varit kraftig på grund av vinsthemtagningar, men också för att aktien faller kraftigt idag eller med ca 9 procent vid lunchtid.

Anledningen är bokslutet som kom i morse – med ett nästan halverat rörelseresultat och en något minskad omsättning. Det var oväntat eftersom Probi skämt bort aktiemarknaden med en kraftig ökning av både omsättning och resultat tidigare under året.

Totalt ökade omsättningen med nästan 60 procent under 2015 till 216 miljoner och rörelseresultatet mer än dubblades till 63 miljoner. Det innebär också att styrelsen kunde förslå en höjning av utdelningen till 1,00 kr (0,85).

– Vi har ökat vår rörelsemarginal från 20 procent till 29 samtidigt som vi har fördubblat våra marknads- och försäljningsresurser, säger vd Peter Nählstedt i en kommentar till bokslutet.

Det är framför allt en god försäljningsutveckling på den nordamerikanska marknaden där samarbetspartners gjort omfattande lanseringar av Probis produkter.

Peter Nählstedt menar att nedgången under det fjärde kvartalet var väntad och temporär, vilket ska ändra sig redan under första kvartalet innevarande år. Perioden jan-mar 2015 var stark, men bolaget förväntar sig minst lika stark försäljning i år och för helåret förväntas förnyad tillväxt – dock inte med samma procentuella utveckling som under fjolåret.

– Vi har pågående diskussioner gällande lanseringar på marknader med hög volympotential, menar Nählstedt.

Att Probi haft stora möjligheter med sin verksamhet inom functional food har stått klart sedan många år – och nu har det äntligen lossnat på allvar. Det har ju också aktiemarknaden visat genom sin haussning av aktien senaste året.

Det är inte konstigt att reaktionen blir kraftig när försäljningen saktar in ett enskilt kvartal – samtidigt kan det ge tillfälle för de som ännu inte varit med på resan att komma in betydligt billigare i aktien.

Sannolikt är inte rekylen över med dagens stora nedgång – det skulle inte vara förvånande om aktien sjunker minst 5 procent till. Men redan nu kan Probi vara ett intressant köp för den som vill haka på den starka hälsotrenden i ett svenskt företag som nu uppenbarligen börjar få ett globalt genombrott.