Alfredsson: Läge för bottenfiske i bostadsutvecklare?

Publicerad 2017-10-11 12:57

Kommentar Årets sämsta sektor på börsen är bostadsutvecklarna där kurserna rasat. En trögare marknad har skrämt upp placerarna, men samtidigt finns efterfrågan kvar enligt Konjunkturinstitutet och frågan är om det är dags för ett klassiskt bottenfiske i en delvis utbombad sektor.

Stockholmsbörsen är cirka 10 procent upp sedan årsskiftet, men bostadsutvecklare som Besqab, SSM Holding, Oscar Properties och Tobin Properties är ned med mellan 32 och 57 procent.

Media har under senare tid rapporterat om en något trögare marknad vid försäljningen av nybyggda bostadsrätter. Och den här veckan fick alla pessimister vatten på kvarn när Wallenstam i måndags meddelade att ett projekt med bostadsrätter i Solberga söder om Stockholm nu istället skulle göras om till hyresrätter för efterfrågan varit för låg.

Tobin Properties har också gått ut med att bolaget tänker producera fler hyresrätter i framtiden samtidigt som man menar att bolagets produktion av dyrare och mer exklusiva lägenheter inte drabbas lika hårt av en minskad efterfrågan.

Den sista nyintroducerade bostadsutvecklaren på börsen är SSM Holding som kom ut på teckningskursen 59 kr i april – och har nu tappat 40 procent. Vd Mattias Roos ser inte att det hänt något väsentligt i bolaget som motiverar marknadens ändrade bild.

– I projekt med lägenheter under produktion har vi en försäljningsgrad på 97 procent och det handlar om 1 500 lägenheter. Vår strategi går ut på att sälja lägenheterna innan produktionsstart för att säkerställa efterfrågan.

– När nu nya projekt ska säljas in är det ett lägre tryck och vi säljer mellan 30-50 procent till en början, men då får man övergå till mer traditionell försäljning med visningar varje vecka.

– Men vi känner oss trygga med att få sålt eftersom vi bygger yteffektiva mindre lägenheter med 1-3 rum där en normaltvåa kan kosta cirka 2,5 miljoner kronor. Och för ett par med arbete blir det inget problem att finansiera köpet.

– Stockholm är fortfarande en het region med tillväxt och med låg arbetslöshet. Det finns fortfarande en bostadsbrist även om marknaden har lugnat ner sig något jämfört med 2016.

Resonemanget får också stöd i en rapport från Konjunkturinstitutet på tisdagen som menar att takten i nyproduktionen inte är för hög – det behövs fler bostäder inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.

Konjunkturinstitutet ser ingen risk för att det totalt byggs för mycket bostäder i Sverige i förhållande till befolkningsökningen. Det kan dock vara ett problem att det byggs fel bostäder i förhållande till efterfrågan, en fråga som allt mer kommit att diskuteras på senare tid.

– Behovet är väldigt stort och den totala utbudsökningen är inte för stor i förhållande till befolkningsökningen, säger KI:s biträdande prognosnos chef Kristian Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

För aktiemarknaden gäller det alltså att bedöma om en lugnare bostadsrättsmarknad kommer ge sådana effekter på bolagens lönsamhet att de kraftigt nedjusterade kursnivåerna är rimliga. Att köparna av nyproduktion tar längre tid på sig idag är sannolikt inte konstigt med ökade amorteringskrav och diskussion kring sänkta ränteavdrag.

Samtidigt är speciellt Stockholm fortfarande en het tillväxtregion med en stor inflyttning och en hög sysselsättning, vilket gör att mindre lägenheter fortfarande är efterfrågade. Bostadsutvecklarnas delårsrapporter i oktober och november kommer sannolikt inte att bekräfta den dystra bilden som kursrasen indikerar, men det riktigt viktiga är vad bolagen kommer säga om försäljningen av nya projekt under resten av året och under 2018.

Graf: Utveckling i år för ett urval av bostadsutvecklarna
{Chart}