Kommentar Delårsrapporten från Ambea var stark i alla väsentliga delar med tillväxt för både omsättning och vinst. Förvärvet av Aleris omsorgsverksamhet gör också att bolaget växer kraftigt från och med nästa år och stora synergieffekter bör kunna tas fram.  

Sedan introduktionen 2017 har kursutvecklingen för Ambea varit minst sagt volatil för att vara ett stabilt välfärdsföretag. Vid bokslutet i vintras skrev privata Affärer om att tunga stockpickers som Didner & Gerge samt Öresund tagit större positioner i bolaget.

Och det visade sig vara bra tajmade köp eftersom aktien har ökat med mer än 30 procent sedan dess och dessutom nådde toppnivåerna runt 90 kronor i samband med köpet av Aleris omsorgsverksamhet i oktober.

Men även tisdagens delårsrapport visar på ett bolag som kan vara lockande att investera i. Med en omsättning som växer fyra procent och ett rörelseresultat som växer mer än det dubbla ser bolaget ut att få alltmer utväxling på sina tidigare förvärv och de skalfördelar som en omsorgsverksamhet självklar får med alltfler omsorgs- och vårdplatser.

Ambea får också igång alltfler platser i egen regi, vilket är mer lönsamt i längden. Rapporten säger att vid kvartalets slut fanns det totalt 1 025 platser som var under uppförande eller där bolaget tecknat hyreskontrakt – det motsvarar 18 procent av antalet platser i egen regi.

Utöver detta fortgår ett besparingsprogram som slutfört ska bidra till lägre kostnader med 30 miljoner kronor och detta ska vara slutfört under 2019.

Den stora nyheten denna höst är dock förvärvet av Aleris verksamhet inom vård och omsorg, vilket gör Ambea till den största aktören i Sverige, Norge och Danmark. Vd Fredrik Gren menar att när fusionen är genomförd kommer det bidra till stora verksamhetsförbättringar plus avsevärda synergier på kostnadssidan.

I dessa dagar när valresultatet orsakar stora problem på riksplanet ser dock Ambea stora fördelar på nivån kommuner och landsting. Andelen kommuner med en politisk majoritet som är positiv till privata välfärdsföretag har nämligen ökat från 140 den förra mandatperioden till dagens 225, varför Ambea ser fram emot en betydligt större marknad på hemmaplan de närmaste fyra åren.

Med många positiva faktorer som verkar för Ambea är aktien är utmärkt val för den som vill ha en defensiv aktie i portföljen. Med en demografisk utveckling som ökar antalet äldre hela tiden kommer efterfrågan på vård och omsorgsplatser hela tiden att öka. Och som störste aktör kommer Ambea ha alla chanser att profitera på den utvecklingen.