Alfredsson: Academedia viker sig för det politiska trycket

Publicerad 2016-08-30 13:31

Kommentar Trots en bra vinst och goda framtidsutsikter väljer Academedia att inte dela ut pengar till aktieägarna. Det är svårt att komma ifrån att detta är styrt av det politiska tryck som finns kring vinstbegränsningar i välfärden.

Bokslutsrapporten från Academedia (räkenskapsår juli-juni) var på många sätt en bra rapport med vinsttillväxt, ökad omsättning och framför allt framåt är bolaget mycket optimistiskt om att kunna växa vidare eftersom elevantalet beräknas öka både i grund- och gymnasieskola plus i vuxenutbildningen. Och aktien stiger idag med knappt 4 procent och har därmed gått upp med 72 procent sedan börsnoteringen i juni. Ett skolexempel på en lyckad introduktion.

Men det anmärkningsvärda är utdelningsförslaget som alltså innebär noll kr till aktieägarna. Vd Marcus Strömberg anser att Academedia ska kunna dela ut pengar som vilket företag som helst, men det är uppenbart att styrelsen här tagit politiska hänsyn.

För det är svårt att minnas något annat företag som i samband med sitt inträde på börsen rönt sådana hätska utfall som just Academedia. Statsminister Stefan Löfvén sade i en tv-debatt att ”60 000 barn och ungdomar är till salu på börsen” och finansminister Magdalena Andersson har sagt att det är ”oacceptabelt” att tjäna pengar på skolverksamhet. Även den numera avgångne gymnasieministern Aida Hadzialic har bidragit till den politiska kanonaden och menar att det är ”stötande” med skolföretag på börsen.

Och i bakgrunden arbetar socialdemokraten Ilamar Reepalu med utredningen om vinstbegränsningar i välfärden som ska läggas fram i höst. Det som hittills kommit ut är att det kommer bli ett förslag om någon form av procentuell begränsning av vinsterna i de så kallade välfärdsföretagen, det vill säga inte bara skolbolag utan även inom vård och omsorg.

Därför är det inte konstigt att Academedias styrelse har tagit hänsyn till debatten och viker ned sig när det gäller utdelningsförslaget. Det låter också bra att pengarna ska stanna i verksamheten, användas för kvalitetsarbete och också för att starta de nya skolor som krävs för att bereda ett ökat antal elever plats.

I normalfallet skulle ett sådant här besked kunna få börsen att sura, men marknaden vara delvis förberedd på detta, de övriga positiva tongångarna i bokslutet tar över och aktien stiger. Men politiska experter menar att regeringen är ute efter att göra vinster i välfärden till en stor fråga i nästa val om två år – och därför kan ingen längre bortse från den politiska risken som hänger som ett mörkt moln över välfärdsföretagen på börsen.