Rapport Alfa Laval redovisar ett resultat som högre än vad analytikerna förväntat sig. Även omsättningen och orderingången kom in över förväntan. Verkstadskoncernen låter dock utdelningen ligga still. 

Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 2.520 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 2.399 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 15,3 procent, jämfört med ett prognossnitt på 15,6 procent.

Försäljningen uppgick till 16.484 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 15.373 miljoner kronor.

Orderingången var 15.767 miljoner kronor, att jämföra med ett snitt på 15.025 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 6:00 kronor per aktie, jämfört med snittestimatet på 6:09 kronor. Året innan var utdelningen också 6:00 kronor per aktie.

Spår oförändrad efterfrågan första kvartalet

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det första kvartalet 2023 kommer att bli ungefär som i det fjärde kvartalet 2022. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

I förra delårsrapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det fjärde kvartalet skulle bli ungefär som i det tredje kvartalet 2022.

Alfa Lavals orderingång uppgick till 15.767 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, en organisk ökning med 16 procent från motsvarande kvartal året innan.

Orderingången var 5 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan om 15.025 miljoner kronor, enligt en estimatsammanställning gjord av Infront

”Efterfrågan var fortsatt stark i nästan alla slutmarknader och orderingången växte till en ny rekordnivå på MdSEK 15,8 i det fjärde kvartalet”, uppger Alfa Lavals vd Tom Erixon i bokslutsrapporten.

”Den redan höga tillväxttakten för service accelererade ytterligare och den organiska tillväxten nådde 18 procent då både etablerade serviceområden och nya erbjudanden utvecklades väl”, fortsätter han.

Alla tre divisionerna hade en positiv utveckling och inte minst Marine-divisionen, framhåller Alfa Laval-chefen.

”Trots en relativt svag kontrakteringsmarknad för nya fartyg bokade divisionen en rekordhög orderingång på 5,7 miljarder kronor. Efterfrågan inom hela produktportföljen var stark och supporterades av medvinden skapad av hållbar sjöfart”, skriver Tom Erixon.

Faktureringen växte 14 procent organiskt under det gångna kvartalet och nådde ett nytt rekord på 16,5 miljarder kronor.

”Globala försörjningskedjor fortsatte att stabiliseras under 2022 med ett särskilt starkt december. Lagret, som har ökat betydligt under de två senaste åren för att klara av att serva kunderna, började minska under kvartalet med en förbättring i kassaflödet mot slutet av kvartalet. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under 2023”, skriver Alfa Laval-chefen.