I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Din ålder är bara en siffra. Det är naturligtvis inte en meningslös siffra när det gäller beslut som rör din investeringsportföljs tillgångsfördelning, men det är inte den enda faktorn du bör ta hänsyn till. Tillgångsfördelning är mixen av aktier, räntebärande värdepapper, penninginvesteringar och andra tillgångsklasser i din investeringsportfölj.

Att välja rätt tillgångsfördelning för din portfölj är ett mycket viktigt beslut och olika investeringsförvaltare, finansrådgivare och individer använder olika metoder för att fatta dessa beslut. En populär metod är att basera fördelningen på din ålder. Vissa föreslår att du subtraherar din nuvarande ålder från ett tal, till exempel 100, för att avgöra hur stor andel av din portfölj som bör vara investerad i aktier. Andra anser att en person som är 65 år gammal bör ha en viss andel aktier, medan en person som är 75 år bör ha en annan andel i sin portfölj.

Vi menar att dessa förenklade regler sällan är optimala för dina investeringsmål och långsiktiga målsättningar. Det är så klart enklare för en finansrådgivare att basera sina rekommendationer på en enda faktor (ålder), men är det rätt metod? Är allt som är enklare bättre när det gäller beslut som rör din investerings tillgångsfördelning? Låt oss titta på ett exempel med två personer som är exakt lika gamla och som har sparat exakt lika mycket pengar inför pensionen.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

John och Robert är båda 65 år gamla och har lika stora portföljer. John är änkling och har en son som är i 30-årsåldern. Johns son är ekonomiskt oberoende av sin far och behöver inget ekonomiskt stöd från honom just nu, och han kommer förmodligen inte att behöva det i framtiden heller. Johns föräldrar dog när de var i 70-årsåldern. John har själv haft två hjärtinfarkter. John behöver pengarna i sin investeringsportfölj som en primär inkomstkälla under pensionsåren, men han behöver inte lämna något arv efter sig.

Robert är för närvarande gift och hans fru är 10 år yngre än han. Robert och hans fru har två barn som med jämna mellanrum får ekonomiskt stöd från Robert. Robert har flera olika inkomstkällor som han planerar att använda under pensionsåren. Roberts föräldrar blev över 90 år gamla båda två, och han har själv inte haft några större problem med hälsan. Robert vill att investeringsportföljen ska räcka under hela hans livstid, under hela hans frus livstid samt för att hjälpa hans barn vid behov.

Robert och John är lika gamla och har sparat lika mycket pengar inför pensionen, men deras situationer skiljer sig markant. Verkar det rimligt att John och Robert har samma tillgångsfördelning? De har helt olika mål med sina portföljer. Deras förväntade livslängder skiljer sig från varandra och de har olika familjesituationer och målsättningar. De här övergripande omständigheterna är inte ovanliga. Många människor befinner sig i liknande situationer som John och Robert, eller kanske någonstans mittemellan.

Så är en persons ålder verkligen den avgörande faktorn? Den kan naturligtvis vara en faktor, men det är inte den enda faktorn och med all säkerhet inte den viktigaste faktorn.

Hur ser en bättre lösning ut? Vi anser att du bör anamma ett mer holistiskt synsätt när du fattar beslut kring din tillgångsfördelning. Fundera på hur du kommer att använda din portfölj under pensionsåren. Tre viktiga saker att tänka på är din investerings tidshorisont, din förväntade avkastning och dina penningbehov.

Tidshorisonten för din investering är helt enkelt hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. Vissa investerare sätter felaktigt ett likhetstecken mellan tidshorisont och ålder. Tidshorisonten för din investering är inte din nuvarande ålder eller din ålder när du planerar att gå i pension, utan snarare hur länge du vill att pengarna ska räcka, inte bara för dig själv, utan även för din partner (som ju kan vara yngre än du) och dina barn.

Din nuvarande ålder spelar naturligtvis in, men du måste även ta hänsyn till din förväntade livslängd – baserat på din personliga hälsa och dina föräldrars livslängd. Du bör även ha i åtanke att vi lever i ett samhälle som präglas av nya medicinska framsteg. Om du har en yngre partner, barn eller andra släktingar som behöver ditt ekonomiska stöd måste du ta med deras förväntade livslängder i beräkningarna. Din investerings tidshorisont kan vara 5, 10, 20, 30 år eller längre! Din individuella situation avgör din tidshorisont.

Din förväntade avkastning bygger på dina personliga behov. Vissa investerare är enbart intresserade av att bevara sitt kapital. De vill behålla pengarna de sparat utan att riskera någonting, även om det innebär att de inte kommer att få någon tillväxt för att hålla jämna steg med inflationen eller uppnå några långsiktiga mål. De flesta investerare behöver någon form av tillväxt, oavsett om den är avsedd för att ge extrapengar under pensionsåren, täcka stigande kostnader över tid eller lämna ett arv till nästa generation. Tänk på vilken tillväxt din portfölj kommer att behöva för att uppnå dina mål och behov.

Penningbehov är en annan faktor du måste ta hänsyn till. Planerar du att använda dina investeringar för att täcka nödvändiga levnadskostnader? De flesta pensionärer gör det! Hur stora kostnader kommer du att behöva täcka med hjälp av din portfölj? Kommer du att behöva använda din portfölj för dagliga utgifter eller planerar du att använda den som ett supplement till andra inkomstkällor? Du kanske inte planerar att använda dina investeringar alls under pensionsåren? Det är i så fall viktigt att ta med i beräkningarna.

När du har övervägt dessa faktorer kommer du att ha en bättre uppfattning om hur du behöver använda din portfölj och hur du bör tänka kring din tillgångsfördelning för att uppnå dina mål. Att välja tillgångsfördelning är ett mycket viktigt beslut. Felaktiga beslut kan få konsekvenser som är svåra eller omöjliga att korrigera senare. Din ålder är en faktor för din investerings tidshorisont, men den är förmodligen bara en liten bit i ett större pussel.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet tas investeringslämplighetsrapporter delvis fram av Fisher Investments Europe Limited, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments UK (”Fisher Investments UK”), och de löpande portföljstrategibesluten fattas av Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments (”Fisher Investments”). Handelsfunktioner kan utföras av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK, eller andra koncernbolag.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.