Rapport STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utbildningsteknikbolaget Albert redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -22,5 miljoner kronor (-25,1). Nettoomsättningen steg med 93 procent till 47,5 miljoner kronor (24,6), varav 15 procentenheter organisk tillväxt och 78 procentenheter förvärvad tillväxt.

Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 213 miljoner kronor (116), en ökning med 84 procent, varav 16 procentenheter organisk tillväxt och 68 procentenheter förvärvad tillväxt.

”Alla koncernens bolag växer och går enligt plan vilket är ett tydligt bevis på att vi har en solid marknadsposition samtidigt som efterfrågan hos våra kunder inom både B2B och B2C är fortsatt hög”, skriver grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari i delårsrapporten.

Ebita-resultatet förbättrades till -10,2 miljoner kronor (-22,4), vilket enligt grundarna beror på den förändring i fokus från tillväxt till lönsamhet som kommunicerades i samband med förvärven i slutet av 2022.

Resultatet efter skatt blev -20,3 miljoner kronor (-24,6) medan resultatet per aktie landade på -0:81 kronor (-1:39).

”Vi kommer att fortsätta prioritera lönsamhet, kassaflöde och operationell effektivitet samtidigt som vi exekverar och investerar i möjligheter som bidrar med tillväxt”, uppger Arta Mandegari och Salman Eskandari.