Sektor Ålandsbanken har under veckan besökt de finländska verkstadsbolagen Kone, Metso Outotec, Valmet och Wärtsilä. Besöken förstärker bankens syn att vinstförväntningarna för 2022, och troligen även 2023, ligger för högt, i några fall med 15-25 procent. Det framgår av ett morgonbrev.

Ålandsbanken konstaterar att leveranskedjorna är mycket ansträngda vilket främst förklaras av fortsatta virusnedstängningar i Kina. Som lök på laxen är kostnadsinflationen mycket hög.

”Ökade kostnader för logistik och köp av komponenter på ‘spotmarknaden’ kommer att påverka marginalerna negativt i närtid. Vi upplever inte att något av de företag vi träffade ser en förbättring av situationen på kort sikt”, skriver Ålandsbanken.

Marginalpressen väntas vara störst under det första halvåret för att sedan minska då prishöjningar får genomslag.

Ålandsbanken konstateras också att det allmänna efterfrågeläget är starkt, även om osäkerheten kring konjunkturutvecklingen ökat under de senaste veckorna.

Med undantag för Metso Outotec har de bolag som Ålandsbanken träffade en begränsad direktexponering mot Ryssland, enligt morgonbrevet.