Börsen Ålandsbanken ökar exponeringen mot tillväxtmarknader till en "försiktig övervikt" på bekostnad av amerikanska aktier. Det framgår i storbankens uppdaterade marknadsutblick. 

I en färsk marknadsutblick konstaterar Ålandsbanken att man behåller en marginell övervikt i aktier. Tillgångslaget utgör 55 procent av portföljen.

Däremot gör banken ett par förändringar inom aktiebenet. Tillväxtmarknader skruvas upp till en ”försiktig övervikt” medan amerikanska aktier justerad ned till en neutral nivå. 

”Tillväxtmarknader tyngdes av hård motvind under 2022 i form av lägre global tillväxt, eskalerande politiska risker, Kinas noll-Covid-politik och den snabbaste åtstramningscykeln av USA:s centralbank på mer än tre decennier”, skriver Ålandsbanken, och fortsätter:

”I takt med att flera av dessa negativa faktorer går i mindre negativ riktning räknar vi med att riskaptiten återvänder, vilket ger väsentligt gynnsammare förutsättningar”.

På denna punkt får Ålandsbanken medhåll från världens största kapitalförvaltare Blackrock. I en marknadskommentar uppger fondjätten att man föredrar att äga aktier på tillväxtmarknader framför börserna i de utvecklade ekonomierna.

Framöver kommer utsikterna att förbättrats i takt med att centralbankernas avslutar sin nuvarande räntehöjningsfas, vilket i sin tur väntas leda till en dollarförsvagning. Kinas återöppning efter coronapandemin bidrar också till stärka börshumöret på tillväxtmarknaderna, enligt Blackrock. 

När det gäller beslutet att minska exponeringen mot USA påpekar Ålandsbanken att värderingarna ”pressats upp” till ansträngda nivåer. 

I portföljens obligationsben fortsätter banken att övervikta företagsobligationer, både inom ”Investment Grade” och ”High Yield”-kategorin, det vill säga utgivna av bolag med hög respektive låg kreditvärdighet. Lånens riskpremier – eller räntepåslag –bedömer Ålandsbanken vara ”attraktiva”.