Börsen Analytikerna har börjat skruva ned sina vinstprognoser och det kan faktiskt vara ett gott tecken för börsen på längre sikt, enligt Ålandsbanken. I dagsläget räknar banken med att vinstförväntningarna för de nordiska marknaderna ligger mellan 5 till 10 procent för högt.

Årets kursnedgång har gjort att värderingarna fallit på aktiemarknaden eftersom vinstprognoserna stått pall, skriver Ålandsbanken i en färsk marknadsutblick.

Men trots höstens starka rapportsäsong har analytikerna nu börjat skruva ned sina vinstförväntningar på bolagen, däremot finns det inte någon större anledning till oro, enligt banken, eftersom de lägre värderingarna på aktiemarknaden ”har skapat utrymme” för det.

Vinstprognoserna ligger mellan 5 till 10 procent för högt när det gäller de nordiska marknaderna som helhet, bedömer Ålandsbanken som till mångt och mycket välkomnar nedjusteringarna.

”Att få dessa nedjusteringar på plats kan vara en förlösande faktor, i syfte att få till stånd ett mer varaktigt gynnsamt börsklimat, så länge vi behåller bilden av en gradvis ekonomisk återhämtning under loppet av 2023 och 2024”, skriver banken i marknadsutblicken. 

Nästa år väntar sig Ålandsbanken att inflationen kulminerar för att sedan falla snabbt, vilket i sin tur kommer att bidra till en stabilisering av räntemarknaden och en ökad riskaptit. 

”Att vi går mot en normalisering av centralbankspolitiken är i grunden positivt och ett kvitto på att ekonomin har stabiliserats så till den grad att den extrema penningpolitiken kan fasas ut. Motorn i finansiella marknader bör vara en sund självbärande vinsttillväxt i näringslivet, snarare än extremt expansiva monetära förhållanden”, skriver banken. 

Ålandsbanken förklarar sedan att de behåller ”en försiktig övervikt” i aktier. På obligationssidan överviktas fortsatt företagskrediter med både hög och låg kreditvärdighet, ”Investment grade” respektive ”High yield”, på bekostnad av statsobligationer.