Placera Ålandsbanken överviktar både amerikanska och nordiska aktier i sin översyn av marknadsstrategin för november månad. Samtidigt underviktas europeiska aktier, men den totala aktievikten blir oförändrad.

Året 2020 har varit exceptionellt, då god tillväxt i början av året byttes mot ” i det närmaste bottenlös nedgång” under det andra kvartalet då nedstängningar av verksamheter dominerade samhälls- och näringslivet.

Sedan kom det tredje kvartalet med en mycket starkare återhämtning än någon hade räknat med. Det skriver Ålandsbanken i sin Marknadsutsikt för november som gäller för den närmaste sexmånadersperioden.

”Oväntad förmåga ställa om”

Året har samtidigt varit de massiva stimulansernas år då regeringar och centralbanker stöttat både näringslivet och hushållen med finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder, vilket skapat förutsättningarna för den starka återhämtningen.

Den pessimism som bredde ut sig under våren ledde dock inte till någon varaktig eller långvarig skada, då företagen visade sig ha en oväntat god förmåga att ställa om verksamheten för att hålla nere kostnaderna.

Allt detta ”har bidragit till en överraskande stark marginalutveckling och överlag positiva avvikelser i de delårsrapporter som presenterats för tredje kvartalet”, skriver Ålandsbanken i Marknadsutsikter.

”Överraskande starkt momentum”

Men ännu är vi ändå inte tillbaka på den nivån vi befann oss tidigare.

”Framöver vill vi gärna se att god kostnadskontroll sammanfaller med att även försäljningstillväxten tar fart bland företagen och att lägre arbetslöshet ger stöd till hushållen. Ur detta perspektiv är det viktigt att konstatera att det fjärde kvartalet har startat med ett överraskande starkt momentum i näringslivet”, skriver Ålandsbanken.

Trots den nyvunna optimismen konstateras att flera länder i Europa nu genomför nya nedstängningar på olika nivåer. För en varaktig normalisering av ekonomin krävs att vi kan se slutet på smittspridningen, menar banken, som också påpekar att det finns hoppingivande tecken på det i och med att olika forskningsbolag meddelat att de är på väg att kunna producera fungerande vaccin.

”Positivt för tillväxtaktier”

När det gäller allokeringen tror Ålandsbanken på ett positivt utfall för tillväxtaktier, inte minst för att en kommande mindre expansiv finanspolitik sannolikt leder till att allt fler söker sig till tillväxtaktier, och att amerikanska aktieindex har större exponering mot tillväxtsektorer än europeiska motsvarigheter.

Ålandsbaken överviktar därför amerikanska aktier genom att öka exponeringen mot främst amerikanska tillväxtbolag. Samtidigt underviktar Ålandsbanken europeiska aktier. Förändringarna påverkar inte den totala aktievikten som är oförändrad.

Det finns visserligen signaler om återhämtning i till exempel Tyskland och Frankrike, men återhämtningen sker från låga nivåer och släpar efter i börsuppgången.

”Cykliskt gynnas”

När det gäller tillväxtmarknaderna är osäkerheten fortfarande stor, dels vad gäller det ”skakiga oljepriset”, dels osäkerheten kring virusspridningen.

Slutligen, när det gäller nordiska aktier ser Ålandsbanken att den ”cykliska karaktären” här i Norden gynnas av den ekonomiska återhämtningen. Däremot ser värderingarna ”något uppskruvade” ut, men Nordiska aktier överviktas trots det.