Sektor Nedgångar i de nordiska bankernas aktiekurser till följd av krisen för amerikanska Silicon Valley Bank (SVB) är att betrakta som köptillfällen.

Det skriver Ålandsbanken i måndagens morgonbrev, med motiveringen att de nordiska storbankerna har extremt starka balansräkningar och att krisen för SVB bedöms vara en bolagsrisk snarare än en systemrisk.

Ålandsbanken noterar vidare att de nordiska bankaktierna utvecklats starkt det senaste året, då totalavkastningen med undantag för DNB varit 15-30 procent högre än marknadens snitt.

”Vi har sett den starkaste utvecklingen i banker med stora insättningsbaser (Swedbank och Nordea) men även banker med större exponering mot företagssektorn har utvecklats starkt”, skriver Ålandsbanken och tillägger att oron kring SVB därför kan vara en anledning att ta hem vinster.

Fundamenta för de nordiska bankerna beskrivs som mycket goda med måttlig tillväxt i utlåningen, stigande inlåningsmarginaler som delvis motverkas av fallande utlåningsmarginaler, god kostnadskontroll och låga realiserade kreditförluster. För 2023 och 2024 räknar Ålandsbanken med en vinsttillväxt för de nordiska storbankerna på 10-15 procent, främst drivet av räntenettot.

Bankernas balansräkningar beskrivs som ”exceptionellt starka” då den så kallade kärnkapitalkvoten ligger i intervallet 16-19 procent för samtliga nordiska storbanker, vilket är långt över myndighetskraven. Vinstgenereringen under 2023 och 2024 innebär enligt Ålandsbanken därför sannolikt att bankerna måste öka sina återföringar till aktieägarna för att nå sina finansiella mål – återföringar som bedöms bli 6-8 procent per år 2023-2025.

Kreditkvaliteten i Norden bedöms vara god med näst intill obefintliga realiserade förluster och stora reserveringar efter pandemin, Ukrainakriget och den svagare konjunkturen. Detta bidrar enligt Ålandsbanken till att göra bankernas värderingar mycket attraktiva. Nordea nämns som ett exempel, med en förväntad lönsamhet på nära 15 procent för de kommande två åren och ett motiverat p/e-tal på 13,3 vilket är drygt 40 procent över dagens nivå.

”Vi ser därför den nuvarande marknadsoron som ett bra tillfälle att öka exponeringen mot de nordiska bankerna. Våra förstahandsval i sektorn är Nordea och Swedbank”, skriver Ålandsbanken.