ESG Aktivistfonden Bluebell, som fått ett rykte om sig att ta små ägarandelar och genomdriva krav på förändring kopplat till hållbarhet, vill se Blackrocks vd Larry Fink sparkad till följd av ett tvetydigt agerande i frågan där den amerikanska förvaltarjätten profilerat sig de senaste åren.

Från Londonbaserade Bluebells håll hävdas det att Larry Finks kampanj, som uppmärksammats i ett flertal brev till investerare och storbolags-vd:ar de senaste åren, klingar falskt. Åtgärderna har nämligen inte återspeglats av Blackrocks agerande vid stämmor, då fondbolaget inte agerat i enlighet med den höga svansföring Larry Fink visat upp utåt, menar aktivistfonden.

Blackrock har exempelvis bytt hållning flera gånger i fråga om investeringar i koldioxidintensiva och klimatskadliga kolverksamheter och misslyckats med att efterleva hållbarhetslöftena, menar Bluebells investeringschefer Giuseppe Bivona och Marco Taricco, som kallar Larry Fink för en hycklare.

Dessutom har aktivistfonden egna erfarenheter av Blackrocks agerande, sedan hållbarhetsförslag röstades ned vid det brittiska gruvbolaget Glenncores och det belgiska kemibolaget Solvays stämmor. Bluebell äger aktier och hade drivit på för hållbarhetsåtgärder i bolagen, men fick inte igenom aktieägarförslag vid stämmorna.

Genom att inte leva som han lär har Larry Fink åsamkat Blackrocks rykte, anser Bluebell. Bolaget har dragits in i blåsväder från å ena sidan fossilenergibranschen och republikanska politiker i USA som sågat initiativet samt i vissa fall också lämnat fondförvaltaren och å andra sidan ESG-granskare. Fondbolagets agerande vid stämmor har uppmärksammats för att inte i vad som uppfattats vara tillräckligt hög utsträckning hålla den klimatlinje som satts upp.

Bluebell har endast en mycket liten andel av Blackrock-aktier, omkring 0,01 procent, men firman har fått rykte om sig efter en uppmärksammad kampanj under 2021. Kampanjen ledde till att den franska livsmedelsproducenten Danones vd fick gå trots att Bluebell bara satt på aktier till ett värde av 20 miljoner euro.