I annonssamarbete med ODIN FONDER

ANNONS Långsiktigheten är helt avgörande för att få den avkastning som ODIN Sverige har haft sedan fonden startade för 27 år sedan. När förvaltarteamet Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud på ODIN Fonder investerar i ett nytt bolag är tanken alltid att de ska äga det för evigt.

Det är det långsiktiga värdeskapandet som är det viktiga, inte hur det senaste kvartalet har gått. Det skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna. Att fonden ODIN Sverige har gått upp över 10 000 procent sedan starten 1994 gör fonden till den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent i avkastning under samma tidsperiod.

– Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner, säger Jonathan Schönbäck.

Se filmen där Hans Christian Bratterund, förvaltare, berättar om framgången bakom ODIN Sveriges 10 000 procentiga avkastning här.

Investerar i de bästa – oavsett storlek

En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. De allra flesta Sverigefonder fokuserar antingen på stora eller på små bolag. ODIN försöker hitta de bästa bolagen oavsett storlek, vilket inte bara ger en bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

– Jag tror att det är viktigt att förstå att avkastningen, det är inte något vi på förvaltningen eller aktiekurserna skapar, säger Hans Christian Bratterud. Det skapas inne i bolagen vi investerar i, av engagerade medarbetare på verkstadsgolven, personal ute i butikerna och på kontoren, drivna ledningsgrupper och engagerade huvudägare.

Nyfiken på ODIN Sverige? Läs mer om fonden här.

Långsiktiga ägare skapar förtroende

Runt 80 procent av bolagen i portföljen har en tydlig, långsiktig huvudägare. Fonden har många innehav som består av flera delar, med en decentraliserad styrning där det är personerna som är närmast kunden och närmast affären som fattar besluten. Inte en vd på toppen som ska ha koll på varje liten detaljfråga. Bra bolag ger ansvar och förtroende ut i organisationen.

– Vårt starka fokus på bolagskulturen gör oss ganska unika. Det är människorna i bolagen som skapar den fantastiska avkastningen. Det svåra är att kunna hitta just de hållbara kvalitetsbolagen, att investera i dem och sedan sitta kvar som ägare länge. Det är nästan omöjligt att betala för mycket för en aktie om bolaget har en extraordinär ledning. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet, säger Jonathan Schönbäck.

Om ODIN Sverige
Fond: ODIN Sverige C startade den 31/10-94 och har fram till den 31/8-21 avkastat 10 338 procent. Jämförelseindex OMXSB Cap GI 2 296 procent under samma period. Årlig avkastning sedan start 18,93 procent.
Team: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud, förvaltare och Carolina Elvind, analytiker

Läs mer om ODIN Sverige här

Risktext

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.