Monterar för fullt

Publicerad 2009-11-12 23:47

Kunderna är relativt konjunkturoberoende och neddragningar är redan gjorda. Partnertech står redo för vinstökning.

Partnertech

Köp
Bolaget gick igenom ett besparingsprogram redan för ett år sedan och det syns nu i resultatet.
Potential
Det är bara tre år sedan rörelsemarginalen var 6 procent och vinsten 180 miljoner. I dag värderas hela bolaget till 200 miljoner.
Risk
En underleverantör bestämmer inte fullt ut sin egen framgång och misslyckanden för sina kunder kan snabbt slå på resultatet.


STABILA KUNDER.. Partnertech levererar bl a till Ericssons mobilstationer. Foto: Scanpix

Kontraktstillverkaren Partnertech, ägt av investmentbolaget Skanditek, var en av börsens mer omsusade aktier för ett decennium sedan. Som stor underleverantör till telekomindustrin skar bolaget guld med täljkniv. Därefter följde några svåra år när telekomkrisen slog mot Sverige. Sedan dess har aktien fört ett liv i skymundan.

Partnertech som i fjol omsatte 2,5 miljarder kronor och har 1 600 anställda är mycket lågt värderat och klart köpvärd på ett till två års sikt.

I dagens börsklimat är dock inte småbolag i aktiemarknadens blickfång. Aktien riskerar att halka efter i början av en börsuppgång, eftersom det är de stora bolagen som lyfter först.

Men det är bara en fråga om tajmning. Riktigt billiga bolag får med tiden alltid rätt värdering, antingen i form av kurslyft eller att bolaget blir uppköpt. Bägge möjligheterna är en realitet för Partnertech med tanke på att bolagets två största ägare Skanditek och Traction är ägare som säljer om priset är rätt.

Partnertech är som sagt en kontraktstillverkare, vilket betyder att kunder med egna produkter och produkträttigheter lägger ut produktionen på en tillverkningsspecialist. Idén kommer från 70-talets USA och blev stor i Norden på 90-talet när Ericsson och Nokia lade ut produktion till bland annat Partnertech.

Poängen med att tillverka delar av Ericssons system är att Partnertech har andra kunder som säljer liknande produkter, vilket gör att de kan jämna ut produktionstoppar och -bottnar och få en effektivare produktion. Den tanken funkar alltid i teorin och ibland i praktiken.

Partnertech var tidigt ute med att skära ned produktionen efter att ha gått igenom ett svagt 2007 då man gjorde en förlust på 19 miljoner kronor efter att ha gjort rekordvinst 2006 då bolaget tjänade 180 miljoner kronor. 200 personer fick lämna under 2008. Den neddragningen medförde en resultatförbättring på 100 miljoner kronor under fjolårets sista kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2007.

Förutom åt Ericsson tillverkar Partnertech Gunnebos kontanthanteringssystem Safepay, som du kan hitta i bland annat 7-Eleven-butikerna, samt börsbolaget Biotages instrument för DNA-analys.

Kunderna har produkter som inte är lika hårt drabbade av konjunkturnedgången som många andra. Telekomindustrin var inte lika upphaussad under de goda åren 2005–2007 som andra industrisektorer och kommer därmed inte heller att drabbas lika hårt av nedgången. Biotages produkter är närmast konjunkturoberoende och Safepays framtid bestäms inte i första hand av konjunkturen utan om bolaget lyckas konkurrera med Cashguard.

Det gör att VA räknar med att Partnertech klarar 2009 med en omsättningsminskning på 10 procent till 2,3 miljarder kronor.

Med tanke på att bolaget redan har sänkt kostnaderna och dessutom meddelat att det ska minska antalet anställda med ytterligare 150 personer fram till sommaren tror vi att man klarar av att visa ökad vinst under 2009. I fjol gjorde bolaget en rörelsevinst på 28 miljoner kronor. Vi tror att den ökar till drygt 40 miljoner kronor i år trots fallande omsättning. Efter räntor och skatt lär vinsten hamna på närmare 2 kronor per aktie. Bolaget värderas därmed till p/e-tal 9.

Det är lågt, men det som verkligen ger ett köpläge är att börsvärdet på 200 miljoner kronor bara är 9 procent av omsättningen. Det är svårt att hitta bolag på börsen som är lönsamma och som betalas så lågt i förhållande till omsättningen.