Aktiestrategens nordiska favoriter

Publicerad 2015-06-04 12:00

Aktietips SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall listar några av favoriterna bland de nordiska storbolagen som både har god tillväxt och förmåga att skifta ut kapital till ägarna.

I ett marknadsbrev konstaterar SEB:s aktiestrateg att Stockholmsbörsen i dag värderas med en premie på drygt 30 procent över det historiskt genomsnittliga p/e-talet. Orsaken är förstås den extremt låga riskfria räntan. Men samtidigt finns det risker med att investera i aktier på dagens höga nivåer.

I detta läge föredrar SEB aktier i bolag vars vinsttillväxt kan förväntas vara god och där återställningen av p/e-talet till historiskt mer normala nivåer igen kan ske genom högre vinster (e) istället för lägre pris (p).

Det ideala enligt Esbjörn Lundevall är bolag som både kan förväntas växa och samtidigt skifta ut betydande kapital till aktieägarna via utdelningar, inlösen eller återköp.

”Vi bedömer att många investerare idag begår misstaget att fokusera för mycket på p/e-talet och för lite på bolagets förmåga att växa med lönsamhet samt för mycket på den faktiska utdelningen och för lite på förmågan att skifta ut kapital – vilket i många fall också är intimt sammanlänkat med lönsamheten”, skriver Esbjörn Lundevall.

Lundevall lyfter fram fyra exempel på nordiska aktier med både hög vinsttillväxt och förmåga att skifta ut kapital till ägarna. Dessa är Hennes & Mauritz, Novozymes, Novo Nordisk och DSV som under de senaste tio åren haft en genomsnittlig tillväxt på 9 procent, 13 procent, 21 procent respektive 11 procent. SEB räknar med att tillväxten i dessa bolag kommer att ligga på 12 procent eller mer per år 2015, 2016 och 2017.

Samtidigt har bolagen skiftat ut rejält med kapital till ägarna genom återköp och utdelningar. I år handlar det om 3,2 procent, 3,3 procent, 3,5 procent respektive 4,6 procent för de fyra aktierna. Det är i linje med snittet (3,4 procent) för de nordiska börserna

”Den lönsamma fyrklövern klarar av att skifta ut sådana mänger kapital och samtidigt växa mycket snabbt trots att de värderas till p/e-tal på mellan 20 (DSV) och 30 (Novozymes) medan snitt p/e för de nordiska börserna ligger på 17,8 i vår prognos för 2015”, konstaterar Esbjörn Lundevall.

De fyra aktierna ingår i SEB:s private bankings lista över de bästa nordiska storbolagsaktierna (Nordic Select) och rekommendationen är köp.