Börsen Motvinden från den omlagda penningpolitiken kommer bestå under lång tid och därmed också påverka börsen. Men den senaste tidens uppstuds kan hålla i sig ännu en tid, skriver SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall i bankens marknadsbrev Ögat.

”Centralbankernas kamp mot inflationen i kombination med krig i Europa och Kinas viruskrig innebär en svår motvind för ekonomin och oron för recession är nu påtaglig”, skriver Lundevall.

Han pekar också på att Bank of Americas senaste undersökning om fondförvaltares positionering visar på att pessimismen nu är extrem i ett historiskt perspektiv. Men det är något som faktiskt kan tyda på en ljusning.

”Upprepade gånger historiskt har en extrem pessimism och hög kassahållning varit en av de tidigaste och bästa indikatorerna på att en vändning till det bättre är nära förestående. Den redan mycket utbredda pessimismen bland professionella investerare är enligt vår mening det främsta skälet att hysa hopp om att uppstudsen från bottennoteringarna förra veckan ska kunna hålla i sig ytterligare en tid”, skriver Lundevall.

Det finns också fler skäl till att vara optimistisk på kort sikt. Bland annat har de långsiktiga inflationsförväntningarna i USA kommit ner.

”Det är en indikation på att investerarna nu återigen är övertygade om att Federal Reserve har kontroll över läget. Motsatsen, det vill säga en allt mer utbredd oro över att centralbankerna hade tappat kontrollen över inflationsutvecklingen, har nämligen varit den främsta orsaken till årets börsfall och här syns alltså nu en tydlig förbättring”, skriver Lundevall.

Men det finns andra orosmoln än inflation och räntehöjningar. I Kina syns tecken på en tvärbromsning i ekonomin på grund av nedstängningar och annat.

”För nordiska börsbolag är Kina ofta en viktig marknad, men de indirekta effekterna på det redan problemtyngda globala transportsystemet kan ge betydligt kraftigare motvind. Även komponentbristen som plågat stora delar av industrin under det senaste året skulle potentiellt kunna förvärras signifikant, med viss variation beroende på vilka regioner som för stunden är värst drabbad”, skriver Lundevall.

Men Lundevall ser en snabb återhämtning när Kina väl kommer ut ur krisen.

”Nuvarande krisläge kan då snabbt förändras till en ny boom för i synnerhet tung industri och råvaror. En sådan vändning skulle få betydande återverkningar även på den nordiska aktiemarknaden. De flesta av de stora nordiska verkstadsindustribolagen, men även metall, stål och skogsindustri skulle sannolikt bli vinnare igen”, skriver Lundevall.

Han tror också att ett annat orosmoln – den europeiska energikrisen – på sikt kan gynna flera sektorer.

”Om Europa väljer att investera sig ur den rådande energikrisen kommer det innebära stora affärsmöjligheter för företagen och möjligheter för investerare. Det finns gott om vinnare på en utveckling av detta slag på alla de nordiska börserna, både inom energisektorn, verkstadsindustri och råvaror”, skriver Lundevall.

Sammantaget menar dock Lundevall att det krävs en del för en mer uthållig uppgång på börsen på längre sikt.

”För en mer uthållig uppgång i de konjunkturkänsliga segmenten av börsen krävs dock sannolikt en positiv upplösning av krisen i Kina och/eller tydliga tecken på en långsiktigt sund återställning från Europas energikris. Helst innan den ekonomiska överhettningen i USA blivit allt för kostsam för tillväxten”, skriver han.