Aktiespararna säger nej till delning av Öresund

Publicerad 2011-12-05 10:58

Föreningen Aktiespararna är starkt kritiska till förslaget om at dela investmentbolaget Öresund i två delar. Ett förslag som en oenig styrelse i Öresund presenterat.

Förslaget medför enligt Aktiespararna negativa skatteeffekter för ett stort antal aktieägare och skapar två betydligt mindre bolag med försämrad likviditet i aktierna.

– Öresund har under lång tid skapat stora värden för sina aktieägare, men kraschen i HQ och den efterföljande låsningen mellan huvudägarna skadar bolaget. Vi anser att en delning av bolaget är fel väg att gå, säger Günther Mårder vd för Aktiespararna.

Aktiespararnas slutsats är att en styckning av Öresund säkert kan vara en bra lösning för huvudägarna, men att nackdelarna för övriga aktieägare överväger.

Aktiespararna förordar en lösning där Mats Qviberg drar sig tillbaka från aktiv inblandning i bolagets ledning så länge han är inblandad i pågående rättstvister kopplade till skötseln av HQ.

I stället bör Öresund ledas av den andre huvudägaren Sven Hagströmer menar Aktiespararna.

– Vårt förslag löser huvudproblemet som finns i dagens Öresund och med denna lösning kan den redan förstärkta investerarorganisationen få ny kraft att driva bolaget vidare för att åter skapa värden för samtliga aktieägare, säger Günther Mårder.

På bolagsstämman i Öresund den 16 december kommer Aktiespararna att rösta nej till förslaget om uppdelning av bolaget.