Aktierna som kan klappa ihop

Publicerad 2012-03-05 08:44

Teknisk analys Varningssignaler på börsen och svaga aktier som faller när börsen stiger. VA Börs har plockat ut två aktier som löper stor risk att klappa i hop när börsen faller. 

I en ”toppningsprocess”, som den vi troligtvis befinner oss i, kommer olika aktier att bete sig olika. En del kommer att fortsätta stiga lite, men på låg volym, andra kommer att konsolidera och falla lätt medan en tredje grupp aktier kommer att åka rutschkana rätt ner i källaren.

Vill man sälja blankt skall man i ett sådant fall välja den sistnämnda gruppen, de svagaste aktierna, av förklarliga skäl.

 

Medivir

Medvir

En läkemedelsaktie som ända sedan 2011 varit i kraftigt momentum nedåt utan några nämnvärda rekyler uppåt. Aktien har i år fallit med -2.26 procent (OMXSPI +12.8 procent) och sedan 2011 -52.8 procent (OMXSPI -2.50 procent). Det sådana aktier man bör sälja, aktier som faller när börsen faller men inte stiger när börsen stiger (rekylerar).

Dessa är de aktier som oftast går ned mest och skarpast. Medivir är således en utmärkt säljkandidat för 2012. Rent tekniskt kan man konstatera att aktien nu pendlar i en ”range” som utgörs av stöd och motstånd. Förvänta er fortsatt volatil handel i detta område innan aktien hoppar på hissen ned i källaren igen.

 

Nordic Mines

Nordic Mines

Guldaktien som fallit -18.5 procent medan guldspotten stigit +9.43 procent (OMXSPI +12.8 procent). Ännu ett klassiskt säljläge där en aktie underpresterar både den underliggande råvaran och börsen i övrigt. Aktien befinner sig nu i en rörelse ned mot sin stigande trendlinje, vilken sannolikt inte kommer att hålla i slutändan.

Redan 2011 sattes en ”topp” med en extrem volatilitet. Därefter fortsatte aktien i en volatil period med successivt lägre toppar och lägre bottnar innan den vid årsskiftet noterade ännu en högvolatil ”topp”.  Det skall även tilläggas att volymen i aktien under denna period varit hög, speciellt när aktien fallit. Ett karaktäristiskt drag hos aktier som toppat.