Aktierna som gynnas av det låga ränteläget

Publicerad 2014-10-29 12:58

Analys Banker och fastighetsbolag är två sektorer som gynnas av Riksbankens räntesänkning. Men det finns fler bolag som kan dra nytta av det rekordlåga ränteläget.

Riksbankens beslut att sänka räntan till unika noll procent gynnar vissa bolag mer än andra. Tyvärr får inte vem som helst låna till den räntan, utan nöja sig med marknadsräntorna.

Bankerna är uppenbara vinnarare. Lägre räntor leder lättare till högre lånevolymer eftersom fler har råd att låna, även om räntenettot kan vara lite högre när räntorna är höga. Med storbankernas oligopolställning lär de fortsatt gynnas, så länge inte konjunkturen viker trots den låga styrräntan. Kanske främsta vinnaren är Swedbank med stor slagsida mot bolån, vars marknad lär vara fortsatt het.

Den andra vinnarbranschen är fastighetsbolagen. Det sägs att räntorna aldrig kan bli för låga om dessa kapitalintensiva bolag fick bestämma. Fastighetsbolagen lånar nu till låga marknadsräntor, som påverkas av Riksbankens styrränta men som också anpassas till respektive bolag. Fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har alla lånen under kontroll och de flesta har en soliditet på åtminstone 25 procent, det vill säga är belånade till max 75 procent.

Preferensaktierna som bland annat Ratos och fastighetsbolagen gett ut gynnas också. Dessa aktier prissätts utifrån kreditrisker och ränteläget och med fortsatt låga räntor framstår de höga direktavkastningarna som attraktiva.

Övriga bolag som verkligen tjänar på låga räntor i Sverige är rörelsedrivande bolag med hög belåning, svaga kassaflöden och en storägare som inte vill gå in med mer pengar. SAS är det bolag som först dyker upp på radarskärmen. Svaga resultat och stora lån gynnas av låga räntor, även om räntorna förstås inte blir hur låga som helst då banker i regel kräver högre av bolag med osäker förmåga att betala tillbaka.

Sämst finanser mätt som soliditet har annars medicinteknikbolaget Aerocrine, som trots det har kapital i kassan så det räcker ett tag till. Volvo är det bolag med sämst soliditet (22,5 procent) av de stora industribolagen, men låneberget i industrirörelsen på 22,7 miljarder kr är ju inte precis något som står och faller med Ingves räntebeslut. Alla storbolag sprider ut sina finansieringar i olika valutor etc.

Men det är klart att Sverige har låg ränta för att många andra länder har låg ränta för att konjunktur och inflation är som de är. Det gynnar konjunkturkänsliga industribolag.