Aktien som ska 60-faldigas i värde

Publicerad 2014-09-22 06:22

Krönika Inte sedan millennieskiftet har jag stött på en sådan optimism i ett prospekt. Men det är snarast en varningssignal och jag väljer att följa Cumulas väg till börsen från läktaren, skriver Privata Affärers Marcus Hernhag.

Den sanna optimismen är intressant och livar upp. Ett aktuellt exempel är svenska bolaget Cumula. Grunden i verksamheten är börsdata- och analysprogrammet Vikingen. Via den nya mobilappen ska du kunna handla aktier utifrån de köp- och säljsignaler som Vikingen genererar.

Nyemissionen som nu genomförs ska ge 1-20 miljoner kr och teckningskursen är 2 kr. Cumula har redan beslutat på bolagsstämma att 2015 ska ännu en nyemission genomföras till kursen 120 kr.

Den som investerar får visserligen en specialversion av appen, men den är inte gratis att använda i evigheter. Bolaget ska i grunden sälja abonnemang och aktietjänster via appen.

Oaktat värdet på appen och teckningserbjudanden om gratis användning under en begränsad tid ska med andra ord Cumulas aktiekurs 60-faldigas från 2 kr till 120 kr på ett år.

Den första versionen av appen ska lanseras när den blir klar och målet är att nå tio miljoner kunder. Bolaget skriver i sitt investeringsmemorandum att man beräknar att 30 procent av dessa kunder köper tilläggstjänster till appen för 60 kr under första månaden, vilket i så fall ger 180 miljoner kr i intäkter.

Börsintroduktion för Cumula blir tidigast under 2015 och då får vi se vad marknaden värderar aktien till. Och hur populär appen ser ut att bli.

Nu är Vikingen ett användbart program och visst känns appen lovande. Tror du att Cumulas optimism slår in och blir sann är aktien ett fynd. Men inte sedan millennieskiftet har jag stött på sådan här härlig optimism, vilket är en sorts varningssignal. När något verkar vara för bra för att kunna bli sant blir det sällan just sant.

Det blir i vart fall spännande att följa hur det går. Jag gör det från läktaren. Vill du ha lite extra spänning i portföljen är det i regel bättre med mer etablerade och lönsamma högriskbolag som Doro, Swedol och Tethys Oil.