Aktien rusar efter Hexatronics starka rapport

Publicerad 2021-08-12 10:36

Rapport Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 68,1 miljoner kr för det andra kvartalet 2021 (33,1). Resultatet per aktie uppgick till 1,79 kr (0,88).

Rapporten har fått aktien att stiga 24 procent till 220 kr, motsvarande ett börsvärde på 8,4 miljarder kr. Omsättningen i aktien var hög under den inledande handelstimmen på Stockholmsbörsen.

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 94,0 miljoner kr (46,6) och ebita-resultatet 102 miljoner kr (53,6).

”Ebita i andra kvartalet har påverkats positivt med cirka 8 miljoner kr till följd av amerikanska myndigheters beslut att efterskänka lån relaterade till covid-19 som upptagits genom Blue Diamond Industries”, skriver Hexatronic i rapporten.

Tillväxten 35 procent på rullande 12 månder

Nettoomsättningen uppgick till 782 miljoner kr (509), motsvarande en tillväxt på 54 procent. Den organiska tillväxten var 38 procent.

På rullande tolv månader ligger Hexatronic nu med 35 procent försäljningstillväxt och 11,5 procent ebita-marginal, vilket är över bolagets mål om minst 20 procents tillväxt och minst 10 procent i ebita-marginal, noterar vd Henrik Larsson Lyon i rapporten.

”Mycket stark orderingång”

”Vi noterar för det andra kvartalet fortsatt höga kostnader för transporter och råmaterial till följd av den pågående pandemin. Effekter som vi bedömer kommer bestå under resten av året”, skriver han.

Orderingången har fortsatt att utvecklas mycket starkt, anser Henrik Larsson Lyon.

”Vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 182 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 147 procent högre”, konstaterar han.

Hexatronic-chefen uppger att bolagets internationaliseringsresa fortsätter i hög takt. USA passerade under kvartalet Sverige som Hexatronics enskilt största marknad sett till försäljningen de senaste tolv månaderna.

Europa och Nordamerika starka marknader

”Försäljningen i Nordamerika växte under kvartalet med 79 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Vår systemförsäljning fortsätter att utvecklas starkt och vi ser goda möjligheter att växa denna kraftigt”, uppger Henrik Larsson Lyon.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige var enligt Hexatronic-chefen fortsatt mycket stark med en tillväxt om 100 procent.

”De flesta marknader i regionen utvecklades starkt men framför allt Storbritannien. Vi ser en fortsatt stark tillväxt i synnerhet i Storbritannien och Tyskland”, skriver han.

Försäljningen i Sverige minskade med 4 procent, vilket enligt bolaget var ungefär som förväntat.

”Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara på samma nivå som i fjol”, heter det.

Med den starka utveckling som Hexatronic ser i de flesta av sina marknader kommer bolaget fortsätta att investera i mer kapacitet för fortsatt tillväxt, är budskapet.