Börsen Aktiehandeln på Nasdaq Stockholm ökade med 32 procent till en genomsnittlig daglig omsättning på 22,4 miljarder kronor, jämfört med 17 miljarder under 2019, framgår av ett pressmeddelande från börsoperatören.

Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 552.945, vilket var en ökning med 56 procent jämfört med 355.612 under 2019.

Volvo var den mest handlade enskilda aktien hos börsoperatören under 2020, följd av Atlas Copco, skriver Nasdaq vidare.

Derivathandeln minskade dock med 14 procent till en genomsnittlig daglig handel på 377.424 kontrakt jämfört med 439.643 kontrakt under 2019.

Handeln i börshandlade fonder, så kallade ETF:er, ökade i sin tur med 35 procent till en genomsnittlig daglig handel på 544 miljoner kronor jämfört med 403 miljoner kronor under 2019.

Under året noterades 57 bolag noterades på Nasdaq Stockholm (161 på Nasdaq Main market och 41 på First North) jämfört med 47 bolag under 2019. Det finns totalt 674 bolag noterade på Nasdaq Stockholm (342 bolag på Nasdaq Main market och 332 bolag på First North).