Placera Ett anmärkningsvärt bra aktieår har precis avslutats. Den ekonomiska tillväxten nådde rekordnivåer när världens länder öppnade samhällen och gränser efter pandemin. Trots att olika finansiella stöd successivt försvinner, att inflationen ökar och trycket på leverantörskedjorna är högt, är Ben Ritchie, chef för europeiska aktier på det globala investeringsbolaget abrdn, fortsatt positiv. Han tror på att många av de europeiska bolagen hanterar problemen och levererar fortsatt hög avkastning under 2022.

I en artikel av Ben Ritchie rubricerad European equities outlook 2022 flaggar han för fortsatt bra tider på börserna i Europa, men med brasklappen att det inte kommer att bli lika ”lätt” som under 2021.

Det finansiella landskapet har förändrats en hel del på bara några månader, och till att börja med kommer nu alla jämförelser med året före att bli svåra att göra då tillväxten ifjol var exceptionell, varför jämförelser som görs i år tenderar att visa sämre resultat. Samtidigt börjar centralbanker och regeringar att montera ner de olika finansiella stödåtgärder som hjälpt till att bygga upp ekonomierna under pandemin.

”Bolagen klarar hantera problemen”

En hel del kostnadsposter har också stigit, inte minst på grund av svårigheterna med leveranskedjorna. Det har bidragit till att pressa inflationen uppåt. Löneökningarna är ytterligare en faktor som påverkar vinsterna i många sektorer, inte minst inom industrin och konsumentvarusektorn.

Trots en lång lista med svårigheter tror alltså Ritchie att många europeiska bolag kommer att klara av att hantera vad som stundar. En del bolag har till exempel redan investerat i att förstärka försörjnings- och leveranskedjorna, vilket omedelbart gett resultat.

”Vi tror att investerarna borde fortsätta fokusera på och satsa kapitalet på bolag som kan leverera intjäning, som har kassa och som kan leverera fortsatt höjda utdelningar”, skriver Ben Ritchie.

”Tre intressanta sektorer”

De bolagen finns mest sannolikt hos dem som har konkurrenskraft och kan skjuta över en del av kostnaderna på slutanvändarna, det vill säga kunderna, menar han och tillägger att det inte betyder att det blir lätt när räntorna fortsätter att stiga, men i Europa finns det ganska många bolag som ändå har denna förmåga.

Var finns då möjligheterna? Jo, inom hälsovård, konsumentvaror och faktiskt även i finanssektorn. Ritchie exemplifierar med bolag som Deutsche Börse, Pernod Ricard och Amplifon, som alla drivs av ”strukturella trender snarare än cykliska”. De borde därför visa sig vara mer motståndskraftiga i utmanande miljöer.

Investerarnas belöning kommer att bli ”respektabel” om de är beredda att vara selektiva och satsa på bolag med växande intjäning, trots alla orosmoment.

Not. Det Storbritannienbaserade globala investeringsbolaget abrdn hette tidigare Standard Life Aberdeen.