Den indonesiska aktiemarknaden är en av de mer intressanta i regionen, menar Filip Boman på Öhman Fonder.

Placera Sydostasien är en spännande region att hålla ögonen på bland tillväxtmarknaderna. Här finns många generellt billiga bolag i en tydlig återhämtningsfas. Värderingarna är inte lika höga som på andra börser, och potentialen för nästa år är stor, anser förvaltaren Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder.

De mest intressanta marknaderna här är Indonesien, Malaysia, Thailand, Singapore och Vietnam, menar Filip Boman.

– Börserna i denna region har släpat efter med runt 20-30 procent under pandemin, och ekonomierna har sjunkit ihop kraftigt. Jag tror att det finns en god potential under nästa år, säger han.

I sitt arbete som globalförvaltare investerar Filip Boman bland annat i Indonesien som är det land som han för närvarande finner vara särskilt intressant, och där det finns en ”trigger” i ett kort perspektiv. Men det långsiktiga perspektivet är inte mindre intressant.

”Både kort- och långsiktig potential”

– Det långsiktiga är att de här länderna tillsammans är en jätteregion. 600-700 miljoner människor, större än Europa, med växande befolkning och stadigt ökande konsumtionskraft, då andelen unga är stor. Här finns inte heller samma problem med demokratin som på andra håll. Bara i Indonesien finns 270 miljoner människor.

Regionen har lidit kraftigt av nedstängningar under pandemin, kanske hårdare än stora delar av resten av världen. Det har satt press på konsumtionen och handeln.

– En stor del av världen har återhämtat sig efter de värsta effekterna av pandemin. Sydostasien har inte kommit tillbaka på samma sätt och vi tror att när regionen öppnar upp finns bolag som har både långsiktig och kortsiktig potential. Både bolagsvinster och ekonomier kommer att växa mer 2022 än de gjorde under 2021, och så är inte fallet i USA och Europa, säger Filip Boman.

”Värderingarna inte utmanande”

När Fed höjer räntorna och drar tillbaka stimulanserna ter sig den här regionen ännu mer intressant, menar han. Inflationen är låg, vinsttakten ökar och värderingarna är inte utmanande, resonerar han.

Öhman Fonders aktiva globalfonder har sina investeringar i den här regionen ännu så länge främst i Indonesien. Temat för dessa investeringar är konsumtion och digitalisering. Ett av de största innehaven här är Mapi, ett brett konsumentkonglomerat med stort sportvarusegment.

– Bolaget har mer än 50 procent marknadsandel inom sportvaruhandeln. I Mapi finns även varuhus, livsmedelsbutiker, annan detaljhandel och restauranger. En bred exponering mot en växande konsumtionskraft. En snabbt ökande andel av bolagets försäljning sker online genom egna appar eller genom superappar från andra bolag.

– Mapi värderas kring p/e 13 på 2022 års förväntade vinst, vilket är lågt för bolag med hög tillväxt, säger Filip Boman, som med tanke på den starka utvecklingen i regionen tror att Öhman Fonder med tiden investerar ännu större i hela regionen.

”Superapp med 100 miljoner användare”

Ett annat intressant bolag i Indonesien är GOTO, som Filip Boman tror kommer att börsnoteras nästa år med troligt börsvärde på 30-40 miljarder amerikanska dollar. Bolaget har bland annat en ”superapp” med fler än 100 miljoner användare.

Andra investeringar i fonderna i Indonesien utgörs bland andra av det inhemska telekombolaget Telkomsel. Det är helt dominerande i landet, med en 50-procentig marknadsandel. I den kraftfulla digitaliseringsvågen just nu är mobiltelefonin en av de viktigaste komponenterna. Bolaget växer 10 procent om året, men är inte heller särskilt dyrt, runt p/e 14.

ESG är en integrerad del av investeringsbesluten hos Öhman Fonder och något som är än mer viktigt att titta på vid köp av bolag i mindre utvecklade marknader.

– Det är lätt att göra klavertramp och det krävs en hel del energi och grundlig analys för att bedöma ESG-risker, men vi har ett väl fungerande system, säger han.