Börs Den senaste tidens börsturbulens kan göra att vi får se en sektorrotation mot defensiva bolag, menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg. När det gäller de svenska bankerna så är läget mer svårbedömt på kort sikt.

− Caset att köpa bank för en snabb återhämtning är inte lika tydligt längre. Osäkerheten är i och för sig mer kopplad till europeiska banker, men deras kursutveckling påverkar även svenska bankaktier, säger Hedberg i bankens veckorapport.

På längre sikt är dock svenska banker intressanta.

– De svenska bankerna väldigt starka, dagens oro påverkar inte den situationen. Den som långsiktigt äger svenska bankaktier kan fortsätta att göra det, utan att känna sig alltför orolig, säger Karl Hedberg.

Han noterar en sektorrotation mot defensiva bolag i den nuvarande börsturbulensen.

– Hälsovård är en sektor som kommer att gynnas, skulle jag säga. Men det är inte så mycket hela sektorer som blir vinnare, utan det blir ett mer selektivt fokus. Historiskt sett har exempelvis teleoperatörer varit en trygg hamn, men där ser vi stora skillnader mellan olika företag, säger han.

Han råder också investerare att se över sin portfölj.

– Det är viktigt att skilja på kortsiktiga och långsiktiga positioner. Som investerare bör man i det här läget se över sin portfölj så att man verkligen har den riskexponering man vill ha, givet ett fortsatt volatilt utfall för börsen, säger Karl Hedberg.