Börs Rapporterna har överlag levt upp till förväntningarna och nu riktas blickarna i stället mot inflations- och ränteutvecklingen. Men trots den senaste tidens ränteuppgångar har aktiemarknaden hållit sig relativt väl, menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

−Det talar för att det fortfarande finns en hel del likviditet som letar sig in i aktiemarknaden. På kort sikt ger det stöd och talar för att marknaden behåller ett positivt momentum över utdelningssäsongen, säger Karl Hedberg i Carnegie Private Bankings senaste börskommentar.

Men även om marknaden visat sig motståndskraftig mot ränteuppgången närmar vi oss nivåer där det kan förändras. Fortsätter räntorna uppåt drivet av hökaktiga centralbanker kan börshumöret svänga. Även en ytterligare vinstförsvagning hos bolagen kan få börshumöret att dämpas, menar Hedberg.

– Givet ett scenario av fortsatt hög inflation och därmed fortsatt stigande räntor så bör man undvika bolag med hög skuldsättning och osäkra kassaflöden. Banksektorn ser fortsatt ut som en sektor som gynnas av scenariot med fortsatt stigande räntor och fokus på mjuklandning för konjunkturen, säger han.

Men när räntehöjningarna väl stannar av är det andra sektorer som blir intressanta.

– När vi börjar närma oss tidpunkten för en topp i ränteutvecklingen och kan börja diskontera kommande räntesänkningar så tror jag vi kommer se en kraftig återhämtning för den räntekänsliga fastighetssektorn samt konsumentinriktade bolag. Bland dessa bolag kan det finnas intressanta möjligheter för investerare som förberett sig och läst på vilka bolag som ser mest intressanta ut, säger Karl Hedberg.