Börsen Förhoppningarna om en dämpad inflationstakt och därmed en mindre aggressiv räntehöjningspolitik gör att det råder positiva tongångar på marknaden just nu. Samtidigt är vinstvarningssäsongen igång, konstaterar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

– Marknadens fokus är fortsatt på inflationsstatistik och Feds agerande. Parallellt med detta är givetvis alla typer av signaler på bolagsnivå av stort intresse för att se om vinstförväntningarna behöver justeras ned. Det finns en stor osäkerhet kring de rådande vinstprognoserna om de är alltför optimistiska.  Aktiemarknaden tenderar att utvecklas svagt i perioder av stora nedrevideringar, säger Karl Hedberg i en veckokommentar på Carnegies sajt.

Han noterar samtidigt att veckan inletts med flera vinstvarningar, bland annat från Electrolux och Thule.

– Vi kommer se fler vinstvarningar innan vi är framme i nästa rapportsäsong. Stödet från stora välfyllda orderböcker börjar avta samtidigt som vi börjar se att många företag som är i ledet mellan producent och slutanvändare vill reducera sina lager. Många företag vill förbereda sig för sämre tider och kommande lägre efterfrågan genom att anpassa sin lagersituation. Det här slår mot producenterna, säger Karl Hedberg.

På kort sikt tror dock Hedberg att börsen kan fortsätta uppåt innan det blir rörigare igen.

– Jag tror börsen på nytt kommer att testa bottnarna från början av sommaren innan vi får en mer uthållig rörelse uppåt. I det allra kortaste perspektivet tror jag dock marknaden har lite mer att ge på uppsidan i den rörelse som startade vid månadsskiftet. Det finns många attraktivt värderade bolag för den långsiktige investeraren. Aktiva investerare kan även utnyttja den tillfälliga styrkan för att öka kassa eller ompositionera portföljen för en fortsatt volatil börshöst, säger Karl Hedberg.