Börsen Hopp om fallande inflation och mindre hökaktiga centralbanker har den senaste tiden hjälpt till att lyfta världens börser. En återöppning av Kina kan dessutom hjälpa till att hålla börsångan uppe. Men i den negativa vågskålen har vi i stället en eventuell recession och nedreviderade vinstprognoser.

– Börssentimentet är starkt. Det är tydligt att det är ett positivt tolkningsföreträde nu igen. Många investerare upplever att risken finns på uppsidan och vill inte missa återhämtningen när den kommer, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking i veckans börskommentar på Carnegies sajt.

Han tror också att optimismen kan bestå en bit in på nästa år om inte amerikansk inflationsstatistik och centralbanksbesked överraskar negativt i mitten av december.

– Skulle inflationen komma in betydligt högre än förväntat och ta ut förra månadens positiva avvikelse så är sannolikt börsoptimismen tillfälligt över för denna gång. Det är dock ett fullt tänkbart scenario att inflationen kommer in som förväntat och att Fed väljer att ta det lite lugnare med räntehöjningar en tid för att se effekten av de genomförda höjningarna, säger Karl Hedberg och fortsätter:

– Risken att vi kommer se fallande bolagsvinster och nedjusterade vinstprognoser finns fortfarande kvar men kan då förskjutas längre in i nästa år.

Han tror också att lättade covidrestriktioner i Kina kan bidra till en positiv börs framöver, även om det inte fullt ut kan kompensera för en sämre konjunktur.

– Ett återöppnande av Kina kommer inte väga upp för en sämre konjunktur i Europa och USA som helhet men för enskilda bolag och sektorer kan det ge större effekt. En sektor som kommer gynnas är hälsovårdssektorn som drabbats negativt av att det är svårt att bedriva verksamhet gentemot det kinesiska sjukvårdssystemet under perioder av nedstängningar. I övrigt är det mer bolagsspecifikt där industribolag med produktion i landet kommer se förbättringar när produktionsstörningar minskar. Där hittar vi till exempel fordonstillverkare och deras underleverantörer, säger Karl Hedberg.